Strateški dokumenti

20 Marta, 2018

INTEGRIRNA STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE 2018-2027

Integrirana strategija razvoja općine Žepče za period 2018-2027. predstavlja ključni strateško-planski dokument kojim se usmjerava razvoj lokalne zajednice u tri najvažnija aspekta: gospodarskom, društvenom i aspektu zaštite okoliša. Ona je sustavni instrument za pro aktivno i odgovorno upravljanje lokalnim razvojem i predstavlja objedinjeni, finalni rezultat faze planiranja, s jedne strane, i glavno polazište za fazu […]

Lokalne strategije
25 Decembra, 2016

Analize

Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora Žepče 2017 Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora Žepče 2016 Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora Žepče 2015 Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora Žepče 2014 Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora Žepče 2013

Dokumenti, Strateški dokumenti
25 Decembra, 2016

Izvještaji

Izvještaj o aktivnostima provedenim u 2015. god. I Z V J E Š Ć E o postupanju po zaključcima Analize ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora u općini Žepče iz 2013. godine

Dokumenti, Strateški dokumenti
25 Decembra, 2016

Izvještaji

Izvještaj o aktivnostima provedenim u 2015. god. I Z V J E Š Ć E o postupanju po zaključcima Analize ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora u općini Žepče iz 2013. godine

Dokumenti, Strateški dokumenti
3 Avgusta, 2016

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE 2011-2018

Strategija razvoja općine Žepče je ključni planski dokument lokalne politike razvoja kojim se određuju strateški ciljevi i prioriteti dugoročnog održivog društveno-gospodarskog razvoja jedinice lokalne samouprave. Strategija razvoja općine za razdoblje 2007.-2011. godine usvojena je 20. prosinca 2006. godine. Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja za razdoblje 2007./2008. godine prezentiran je Općinskom vijeću 13. listopada 2009. Vijećnici […]

Lokalne strategije, Strateški dokumenti
1 Avgusta, 2016

AKCIONI PLANOVI I IZVJEŠĆA O PROVEDBI STRATEGIJE

U nastavku možete preuzeti od strane Općinskog vijeća Žepče usvojene Akcione planove i Izvješća o provedbi akcionih planova. Akcioni planovi: 2020 Akcioni plan Strategije razvoja općine Žepče 2019 Godišnji plan implementacije PKI 2019 Akcioni plan Strategije razvoja općine Žepče 2018 Godišnji plan implementacije PKI 2017 Akcioni plan Strategije razvoja općine Žepče 2016 Akcioni plan Strategije […]

Lokalne strategije, Strateški dokumenti
20 Jula, 2016

PKI 2015 – 2019 I IZVJEŠĆE O IMPLEMENTACIJI PKI 2011 – 2014

U nastavku možete preuzeti od strane Općinskog vijeća Žepče usvojen Program kapitalnih investicija općine Žepče 2015. – 2019. i Izvješće o implementaciji Programa kapitalnih investicija 2011. – 2014. Program kapitalnih investicija Program kapitalnih investicija općine Žepče 2015. – 2019. Izvješće o implementaciji Izvješće o implementaciji Programa kapitalnih investicija 2011. – 2014.

Lokalne strategije, Strateški dokumenti
15 Jula, 2016

LOKALNI EKOLOŠKI AKCIONI PLAN 2012-2017

Izrada akcionog plana zaštite okoliša općine Žepče je realizovana u okviru MDG-F programa Očuvanje okoliša i klimatske promjene: „Standardizacija upravljanja okolišem: povezivanje lokalnih i državnih aktivnosti u BiH“. Izrada LEAP-a u općini Žepče je započela donošenjem odluke Općinskog vijeća Žepče broj: 01-23-216/10 iz prosinca/decembra 2010. godine o pristupanju izrade LEAP-a za period 2012-2017 godina. Po […]

Lokalne strategije, Strateški dokumenti
10 Jula, 2016

LOKALNI GENDER AKCIONI PLAN 2012-2014

Općina Žepče se angažirala u procesu izrade Gender akcionog plana, kao jedna od pionirskih općina u Bosni i Hercegovini, vođena uvjerenjem da uvođenje principa ravnopravnosti žena i muškaraca u sve oblasti društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi, predstavlja neophodan preduvjet za ubrzani društveni i ekonomski razvoj lokalne zajednice. Proces izrade Gender akcionog […]

Lokalne strategije, Strateški dokumenti
  • 1
  • 2