Baza projekata

Baza Baza projekataSvrha javnog poziva je prikupiti sve ideje i prijedloge projekata, koji su u skladu s definiranim ciljevima i prioritetima utvrđenim sa najvažnijim strateškim općinskim dokumentom –Integriranom strategijom razvoja općine Žepče 2018. – 2027. i projekte koji zadovoljavaju kriterije za ažuriranje Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2020. – 2024.

Od svih prikupljenih ideja i prijedloga, razvojnih i infrastrukturnih, kontinuirano će se sastavljati cjelovita Baza projekata sa ciljem i željom da postignemo ravnomjeran i uravnotežen razvoj cijelog teritorija općine Žepče, a na osnovu koje će se projekti sukladno mogućnostima i dostupnosti sredstava, birati i kandidirati za financiranje kod domaćih i stranih donatora.

Integrirana strategija razvoja općine Žepče 2018. -2027.

Program kapitalnih investicija općine Žepče 2020. – 2024. (PKI)

Prijedloge projekata mogu prijaviti udruge/udruženja građana, predstavnici mjesnih zajednica, privatni poduzetnici, predstavnici javnih poduzeća i ustanova, općinski vijećnici, lokalne razvojne institucije i ostali subjekti sa područja općine Žepče.

Prednost unosa u Bazu projekata će imati projekti koji izravno pridonose ostvarenju strateških ciljeva, prioriteta i mjera utvrđenih u Integriranoj strategiji razvoja općine Žepče 2018. – 2027.

Prijavitelji mogu prijaviti razvojne i infrastrukturne projekte koji se moraju provoditi na području općine Žepče.

Prilikom prijave infrastrukturnih projekata prijavitelji moraju obratiti pažnju na sljedeće:

  • Predloženi projekt mora odgovarati usvojenim kriterijima za bodovanje,
  • Vrijednost prijedloga za investiranje ne može biti manja od 10.000,00 KM,
  • Projekti moraju biti od općeg interesa i zadovoljiti potrebe većeg broja korisnika,
  • Ne mogu se ponovno prijaviti projekti koji se već nalaze u PKI,
  • Infrastrukturni projekti moraju biti dostavljeni najkasnije do 01.06. svake godine da bi ušli u ocjenjivanje u tekućoj godini za potrebe ažuriranja Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2020. – 2024.

Svi prijedlozi projekata moraju biti podneseni na službenom odgovarajućem obrascu koji se nalazi u nastavku.

Obrasci se također mogu dobiti u Razvojnoj agenciji Žepče, Ul. Prva bb (Dom kulture) 72230 Žepče, ili preuzeti na web stranici Razvojne agencije Žepče.

OBRAZAC ZA RAZVOJNE PROJEKTE

OBRAZAC ZA INFRASTRUKTURNE PROJEKTE

Prijedlozi projekata dostavljaju se na elektronički popunjenom obrascu u tiskanom i elektroničkom obliku na sljedeću adresu:

Razvojna agencija Žepče, Ulica Prva bb 72230 Žepče

Email: razepce@gmail.com

Za sve dodatne informacije se možete obratiti osoblju Razvojne agencije Žepče e-mailom na razepce@gmail.com telefonom na 032/880-273 ili direktno u prostorije Agencije, svakim radnim danom od 7:30 do 16:00 sati.