Vijesti

20 Septembra, 2021

Održan radni sastanak u organizaciji Saveza općina i gradova FBiH i Saveza opština i gradova RS

S ciljem izrade preporuka za poboljšanje situacije u ostvarivanju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, Savez općina i gradova Federacije BiH i Savez opština i gradova Republike Srpske, 13. i 14. rujna/septembra 2021. organizirali su dvodnevni radni sastanak sa predstavnicama/ima jedinica lokalnih samouprava. Na radnom sastanku ispred općine Žepče sudjelovale su djelatnice Razvojne agencije Žepče. Na […]

Vijesti
20 Septembra, 2021

Kreirati prilike za investicije i prijenos znanja iz dijaspore

Dana 14.09.2021. održana je završna konferencija projekta „Dijaspora za razvoj“ kojega provodi UNDP BiH, a za općinu Žepče koordinira Razvojna agencija Žepče, čiji je predstavnik sudjelovao na konferenciji kao jedan od panelista. Završnoj konferenciji projekta „Dijaspora za razvoj“ nazočilo je oko 200 sudionika/ca – predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i […]

Vijesti
1 Septembra, 2021

Potpisan ugovor za implementaciju projekta „Nove vještine za nove mogućnosti zapošljavanja“

U dvorani OV Žepče dana 30.08.2021. godine, je potpisan ugovor o dodjeli sredstava Razvojnoj agenciji Žepče za projekt “New skills for new employment opportunities” (Nove vještine za nove mogućnosti zapošljavanja) koji financira USAID, kroz WHAM Activity, program jačanja radne snage i pristupa tržištu. Kroz projekt je planirana organizacija treninga radne snage za tekstilni i IT sektor u […]

Vijesti
1 Septembra, 2021

Završene obuke za CNC operatera, bravara i zavarivača

Obuke za CNC operatera, bravara i zavarivača koje su se provodile u kompaniji „TISAKOMERC“ d.o.o. Žepče u okviru projekta „Poboljšanje konkurentnosti biznisa kroz jačanje radne snage“ kojeg financira USAID kroz WHAM Activity, a za općinu Žepče provodi Razvojna agencija Žepče  su završene. Obuka za CNC operatera je trajala do 30. lipnja, obuka za bravara do […]

Vijesti
1 Septembra, 2021

Završena obuka u poduzeću Jifeng Automotive

U okviru projekta „Poboljšanje konkurentnosti biznisa kroz jačanje radne snage“ koga financira USAID, kroz WHAM Activity, a u općini Žepče provodi Razvojna agencija Žepče, u poduzeću Jifeng Automotive u periodu od 17.05 do 17.08.2021. provedena je obuka za šivače. Specijalistička obuka za šivača namijenjena je za usavršavanje znanja u vještina kod 15 osoba (10 nezaposlenih […]

Vijesti
1 Septembra, 2021

Završene obuke u oblasti IT Sektora

U okviru projekta  „Poboljšanje konkurentnosti biznisa kroz jačanje radne snage“ kojeg financira USAID kroz WHAM Activity, a u Općini Žepče provodi Razvojna agencija Žepče, organizirana su dva modula obuka  Software tester i IT Helpdesk za nezaposlene osobe u oblasti IT industrije. Provedba obuke Software tester uspješno je završena 25.06.2021. Ovaj specijalistički trening je pohađalo ukupno […]

Vijesti
24 Avgusta, 2021

Registrirani novi biznisi od strane mladih

Tijekom 2021. godine, kroz program „Podrška realizaciji start up ideja mladih u Općini Žepče“, pokrenuto je šest novih biznisa od strane mladih osoba iz Žepča, korisnika programa. Navedeni program je financiran od strane Općine Žepče i Švicarske Fondacije Helvetas – Moja budućnost uz koordinaciju i posredstvom Razvojne agencije Žepče koja je ujedno bila mentor početnicima […]

Vijesti
10 Avgusta, 2021

Uspješno stečene kompetencije nezaposlenih OSI

Razvojna agencija Žepče i Udruženje građana “Nešto Više” u suradnji s projektom MarketMekers  radila je na uspostavljanju  fonda za financiranje treninga za nezaposlene osobe s invaliditetom iz BIH. Jedna od prvih aktivnosti osnivanja fonda bila je provedba Crowdfunding kampanje i prikupljanje sredstava za organizaciju treninga za 10 nezaposlenih OSI iz 5 općina u BIH. Zahvaljujući […]

Vijesti
26 Jula, 2021

Završene obuke u kompaniji „SAGA“ d.o.o. Žepče

U kompaniji „SAGA“ d.o.o. Žepče završene su obuke za CNC programera, CNC operatera i sušioca u drvnom sektoru koje je pohađalo 13 polaznika. Ovaj ciklus obuka se provodio u okviru projekta „Poboljšanje konkurentnosti biznisa kroz jačanje radne snage“ kojeg financira USAID a implementira IESC u suradnji sa ENOVA, a za općinu Žepče provodi Razvojna agencija […]

Vijesti
19 Jula, 2021

Uspješno implementiran projekt „Nigdje kao kod kuće“

Nakon šest mjeseci intenzivnog rada, uspješno je implementiran projekt „Nigdje kao kod kuće “ koji je odobren od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u cilju realizacije Politike o suradnji sa iseljeništvom u 2020. godini. Tim povodom 16. srpnja 2021. godine Općinski načelnik je primio članove tima za implementaciju projekta „Nigdje kao kod […]

Vijesti