Baze poljoprivrednih subjekata

Popis udruženja na području općine Žepče* (2016)**
Br. Naziv udruženja Kontakt informacije Kontakt osoba Djelatnost
1 Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče (UPIP Žepče) Adresa: Stjepana Radića bb 72 230 Žepče

Tel:(+387) 032 888 058
Fax:(+387) 032 888 057
E-mail: upipzepce@gmail.com

Mira Jović Pružanje poslovno savjetodavnih i stručnih usluga članovima i ostalim akterima
2 Udruženje poljoprivrednika ”Proizvođači maline kooperanti Željezno Polje-Žepče” Adresa: Željezno Polje bb, 72230 Žepče

Tel:061/692 450; 062/866 351;
E-mail: suvad1969@yahoo.com

Suvad Hadžić Proizvodnja jagodičastoga voća
3 “Udruga građana pčelara Žepče“ Adresa: Stjepana Radića b.b. 72230 Žepče

Tel:063 333 280

Nevenko Grlić Proizvodnja meda, voska, polena, propolisa, matične mliječi, edukacije
4 Udruženje pčelara poljoprivrednika “Matica- ANA ARI” Željezno Polje Adresa: Željezno Polje bb, 72230 Žepče

Tel:061/618 645; 061/647 149
Email: sisicmujo@gmail.com; anaarize@gmail.com

Mujo Šišić Proizvodnja meda, voska, malina i borovnica
5 Udruženje invalidi poljoprivrednici „Patrioti“ Adresa: Željezno Polje bb, 72230 Žepče

Tel:062/459 578
E-mail: ug.zepackipatrioti@gmail.com

Elvir Čizmić Uzgoj jagodičastog voća, visokostablašica, plastenička proizvodnja, ekologija i turizam
6 Udruženje poljoprivrednika „Proizvođači mlijeka“ Adresa: Željezno Polje bb, 72230 Žepče

Tel:061/451 707

Samir Krehmić Proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda
7 Udruženje „ŽITOPLOD“ Žepče Adresa: Lupoglav b.b. 72230 Žepče

Tel:063/333 736
E-mail: zitoplod.zepce@gmail.com

Martin Barbarić Proizvodnja jagodičastoga voća
8 Udruženje poljoprivrednika „NAFAKA-ŽE“ Adresa: Ul. Prva bb 72230 Žepče

Tel: 063/684 076
E-mail: enes.tokalic@hotmail.com

Enaz Tokalić Održivi povratak i ruralni razvoj
9 Udruženje poljoprivrednika. „EKO AGRAR“ Begov Han Adresa: Begov Han b.b.; 72 230 Žepče

Tel:061/798 755
E-mail: fatimamemcic@hotmail.com

Fatima Memčić Uzgoj jagodičastog voća i visokostablašica, plastenička proizvodnja

*Ukoliko želite dodati Vaše udruženje na ovaj popis, ili izmjeniti neke od informacija o već objavljenim udruženjima, pošaljite email na: razepce@gmail.com s predmetom: Udruženje, i pošaljite osnovne informacije kao u tabeli iznad.
**Baza ažurirana 31.03.2016.


Popis poljoprivrednih zadruga na području općine Žepče* (2016)**
Br. Naziv zadruge Kontakt informacije Kontakt osoba Djelatnost
1 Opća poljoprivredna zadruga „Agrofarm“ Žepče E-mail: agrofarm.zepce@gmail.com                 Tel:+387 (0) 32 888 058 Blaženka Ravnjak uzgoj bilja za upotrebu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja
2 Opća zemljoradnička zadruga ”Žepački rolend” p.o. Žepče E-mail: zepackirolend@gmail.com                   Mob:061 692 450 Mirzet Krehmić otkup jagodičastog voća (maline, kupine i šumskih plodova), kao i organizovanja sadnja jagodičastog voća
3 Poljoprivredna zadruga “Poljar” Žepče E-mail: poljarzepce@gmail.com
061 471 631
Kenan Sinanović otkup jagodičastog voća (maline, kupine i šumskih plodova), kao i organizovanja sadnja jagodičastog voća
4 Specijalizirana vinogradarska Zadruga „Vitis“ Žepče E-mail: cromont@cromont.info                            Mob:+387 (0) 32 888 400 Vink Zovko uzgoj vinove loze,  vinogradarstvo

*Ukoliko želite dodati Vašu zadrugu na ovaj popis ili izmjeniti neke od informacija o već objavljenim zadrugama, pošaljite e-mail na razepce@gmail.com s predmetom: Zadruga, i pošaljite osnovne informacije kao u tabeli iznad.
**Baza ažurirana 31.03.2016.


Registrirani obrti/poduzeća  iz oblasti poljoprivrede  na području općine Žepče* (2016)**
Br. Naziv Mjesto: Vlasnik Sektor Kontakt
1 „Agroinvest prvi“ d.o.o. Tatarbudžak Miroslav Mandura Proizvodnja stočne hrane Mob: 063 292 061
2 „Agro Barbarić“ Žepče Lupoglav Ivan Barbarić Voćarstvo Mob: 063 485 771
3 „EKO PLAST“ Žepče Lupoglav Ljiljana Šumić Plastenička proizvodnja Mob: 063 381 450
4 „EKO- EKO PLAST“ Žepče Lupoglav Željko Šumić Plastenička proizvodnja Mob: 063 381 450
5 Farma „Pranjaš“ Vinište Marijan Tadić Farma krava, proizodnja sira Mob: 063 420 358
6 Farma „H&M“ Donja Golubinja Muhidin Husičić Farma pilića Mob: 061 585 173
7 „Klas Pervan“ d.o.o. Žepče Grabovica Nenad Pervan Proizvodnja i prodaja stočne hrane Tel: 032 890 464
E-mail:: klas.pervan@tel.net.ba
8 Poljoprivredni obrt „MM –Agroplod“ Vinište Mario Marković  Biljna i stočna proizvodnja Tel: 032 870 012
9 Poljoprivredno stočarsko gospodarstvo „Bado“ Lupoglav Niko Kresić  Stočarstvo, uzgoj svinja Mob: 063 381 571
10 Poljoprivredni obrt „Agro-Jukić“ Ljubna Anto Jukić  Biljna i stočna proizvodnja Tel: 032 882 601
11 PPU „GERBER“ Bistrica Ivan Šimić  Proizvodnja cvijeća Mob: 063 463 968
12 „KOKA FARM“ Opšenik Amir Bijedić  Uzgoj pilića Mob: 063 358 424 ; 063 340 401
E-mail: kokafarm@hotmail.com
13 Pčelarstvo „Mulabdić“ Žepče Nedžad Mulabdić  Pčelarstvo Tel: 032 884 416
14 „BIO BENI“ Žepče Nedžad Haćimić Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća Mob: 061 700 166
15 „Dren“ d.o.o. Bukovik Dragan Trogrlić Proizvodnja, prerada, uzgoj, otkup i plasman ljekovitog bilja i šumskih plodova Tel: 032 881 774
E-mail: info@dren-trogrlic.com
Web: http://www.dren-trogrlic.com/
16 „Uzgoj maline Vilamet“ Željezno Polje Rešid Hadžić  Uzgoj i prerada maline Mob: 061 453 056
17 „Pčelarska djelatnost“ Žepče Ibrahim Malićbegović  Pčelarstvo  –

*Ukoliko želite dodati Vaše poduzeće ili obrt na ovaj popis, ili izmjeniti neke od informacija o već objavljenim poduzećima i obrtima, pošaljite email na: razepce@gmail.com s predmetom: Djelatnosti – poljoprivreda, i pošaljite osnovne informacije kao u tabeli iznad.

**Baza ažurirana 26.05.2016.