Odbor za obrazovanje i zapošljavanje

Odbor za obrazovanje i zapošljavanje utemeljen je potpisivanjem Sporazuma o suradnji i partnerskim odnosima u oblasti obrazovanja i zapošljavanja koji je verificiran potpisima članova Odbora 21.09.2015. godine. članovi Odbora su predstavnici privatnog, javnog i civilnog sektora.

Odbor za obrazovanje i zapošljavanje daje preporuke i mišljenja iz područja rada, zapošljavanja i obrazovanja, unaprjeđuje suradnju dionika na tržištu rada, promovira partnerstvo kao kvalitetan način rješavanja problema usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada, potiče i sudjeluje u projektima usmjerenim na razvoj ljudskih potencijala.

Odbor čine:

  1. Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Žepče,
  2. JU Služba za zapošljavanje ZDK – Biro rada Žepče,
  3. Razvojna agencija Žepče,
  4. Srednja mješovita škola „Žepče“,
  5. KŠC Don Bosco – Opća Gimnazija i Tehničko-obrtnička škola,
  6. Lokalni ekonomski forum općine Žepče – predstavnici privatnog i javnog sektora,
  7. Udruga za održiv razvoj UZOR Žepče u ime Konzorcija nevladinih organizacija.

Osnovni cilj Odbora jeste kreiranje ambijenta za usklađivanje obrazovanja sa potrebama privrede te pokretanje konkretnih mjera i projekata za povećanje zaposlenosti u Općini Žepče.

Osnovi zadaci Odbora za obrazovanje i zapošljavanje su:

  1. Kreiranje upisnih politika u srednje škole kroz suradnju privatnog, javnog i obrazovnog sektora;
  2. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta;
  3. Djelovanje na svim razinama u poticanju održivog razvoja, inovacija te otvaranju kvalitetnih radnih mjesta za sve

Predsjednica Odbora je Slavica Jukić, ravnateljica Opće gimnazije KŠC Don Bosco a tehničko tajništvo je Razvojna agencija Žepče.