Dokumenti

25 Decembra, 2016

Analize

Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora Žepče 2019 Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora Žepče 2018 Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora Žepče 2017 Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora Žepče 2016 Analiza ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora Žepče 2015 […]

Dokumenti, Strateški dokumenti
25 Decembra, 2016

Izvještaji

Izvještaj o aktivnostima provedenim u 2015. god. I Z V J E Š Ć E o postupanju po zaključcima Analize ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora u općini Žepče iz 2013. godine

Dokumenti, Strateški dokumenti
25 Decembra, 2016

Izvještaji

Izvještaj o aktivnostima provedenim u 2015. god. I Z V J E Š Ć E o postupanju po zaključcima Analize ankete o zadovoljstvu privatnog sektora uslugama javnog sektora u općini Žepče iz 2013. godine

Dokumenti, Strateški dokumenti