Javni pozivi

23 Septembra, 2020

Uskoro realizacije mjere Tražim poslodavca 2020

(Sarajevo, 22.9.2020. godine) – Federalni zavod za zapošljavanje će 1.10.2020. godine (četvrtak) na svom web portalu u meniju Aktuelni projekti objaviti Javni poziv za učešće u Programu sufinanciranja zapošljavanja – mjera “Tražim poslodavca 2020”. Mjera  podrazumijeva  sufinanciranje  zapošljavanja  osoba,  prijavljenih  na  evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana otvaranja javnog poziva za ovu mjeru, bez […]

Javni pozivi
7 Septembra, 2020

Javni poziv nezaposlenim osobama, mladim od 18 do 35 godina, ženama svih dobnih skupina i osobama s invaliditetom

JAVNI POZIV upućen nezaposlenim osobama mladim od 18 do 35 godina starosti, ženama svih dobnih skupina, osobama s invaliditetom sa područja Zenice, Žepča, Maglaja i Zavidovića za prijavu na obuke: Obuka ECDL start (MS Windows, MS Word, MS Excel) Obuka iz MS EXCEL-napredni nivo: Tehnike rada sa analitičkim alatima Obuka Digitalni marketing (Google ads, oglašavanje […]

Javni pozivi
12 Avgusta, 2020

Javni natječaj – Igre na sreću 2020.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću Predmet natječaja je prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću iz 2019. godine u svrhu financiranja/sufinanciranja programa i projekata […]

Javni pozivi
11 Avgusta, 2020

Javni poziv za apliciranje za dobre prakse u oblasti predškolstva

Caritas Švicarske (CaCH) započeo je sa projektom „Predškolsko obrazovanje za svu djecu – PEACH“ koji se u ovoj fazi provodi u partnerstvu sa Asocijacijom za razvoj LEDA u Zeničko-dobojskom kantonu. Cilj projekta je da djeca iz ranjivih obitelji razvijaju pozitivan stav prema učenju i spremna su za ulazak u osnovnu školu, dok su specifični ciljevi […]

Javni pozivi
31 Jula, 2020

Objavljen prvi EU4AGRI javni poziv

Projekt Europske unije EU4Agri objavio je javni poziv vrijedan 3 miliona KM za dodjelu bespovratnih sredstava tj. investicija u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize uzrokovane COVID19 pandemijom. Na javni poziv se mogu prijaviti poduzeća, obrti/poduzetnici i zadruge koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom […]

Javni pozivi
30 Jula, 2020

Javni poziv osobama sa invaliditetom sa područja Žepča, Zenice, Maglaja i Zavidovića

Razvojna Agencija Žepče i UG Nešto Više u saradnji sa projektom MarketMakers organiziraju pilot obuku iz digitalnog marketinga za osobe sa invaliditetom sa područja Zenice, Žepča, Maglaja i Zavidovića u cilju povećanja njihovih mogućnosti za zapošljavanje. U skladu s tim, Razvojna Agencija Žepče i UG Nešto Više upućuju  JAVNI POZIV nezaposlenim osoba sa invaliditetom sa […]

Javni pozivi
2 Juna, 2020

Javni poziv za dostavljanje Prijedloga projekata za investiranje za Program kapitalnih investicija općine Žepče 2020. – 2024.

Broj:01/1-04-439/20Dana: 29.05.2020. Temeljem člana 39. Statuta općine Žepče (“Službeni glasnik općine Žepče”, broj 4/09), i Odluke o kriterijima rangiranja investicionih projekata za izradu Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2020. – 2024. (Službeni glasnik Općine Žepče broj 03/15), Općinski načelnik Općine Žepče raspisuje:  J A V N I   P O Z I Vza dostavljanje Prijedloga projekata […]

Javni pozivi
30 Aprila, 2020

Javni poziv za dodjelu sadnica i rasadnog materijala

U skladu sa mjerama kojima će se omogućiti što efikasnije suzbijanje negativnih posljedica izazvanih pandemijom COVID – 19, Upravni Odbor Fondacije Muharem Berbić iz Sarajeva, donio je Odluku o aktivnom uključivanju FMB-a u borbu sa potencijalnim posljedicama koje za rezultat mogu imati drastičnu humanitarnu i socijalnu krizu. Na temelju ove Odluke, direktorica FMB-a raspisuje: JAVNI […]

Javni pozivi
24 Aprila, 2020

I javni poziv za dodjelu sredstava za programe u 2020. godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje I JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom u 2020. godini. Preuzmite Javni poziv ovdje: LINK Prijavne obrasce možete preuzeti: LOT 1: LINK LOT 4 : LINK LOT 5: LINK Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte […]

Javni pozivi
22 Aprila, 2020

Javni poziv ZDK za odobravanje kredita namijenjenih poslovnim aktivnostima privrednih društava

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita namijenjenih poslovnim aktivnostima privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona Pozivaju se privredna društva koja su registrirana na području Zeničko-dobojskog kantona da podnesu Zahtjev za odobravanje kredita s ciljem kreditiranja njihovih poslovnih aktivnosti, na području Zeničko-dobojskog kantona. ASA Banka d.d. Sarajevo (bivša IK Banka d.d. Zenica, u daljem […]

Javni pozivi