Pristup informacijama

Shodno Zakonu o slobodi pristupa informacijama F BiH, spremni smo odgovoriti na sve upite te dostaviti tražene podatke ukoliko isti ne predstavljaju službenu ili poslovnu tajnu.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se na adresu:

Razvojna agencija Žepče,

Ulica Prva bb

72 230 Žepče

 Zahtjev za pristup informaciji mora:

  1. biti u pismenom obliku na jednom od službenih jezika Federacije,
  2. dati dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacije, kako bi se omogućilo da javni organ uz razuman napor pronađe traženu informaciju i
  3. sadržavati ime podnositelja zahtjeva i njegovu adresu.

Ako se zahtjev odnosi na osobnu informaciju, podnositelj zahtjeva, zahtjev pored ispunjavanja uvjeta u smislu stava 2. ovoga člana, može podnijeti samo fizička osoba na koju se zahtjev odnosi, njen zakonski zastupnik ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.

Ako zahtjev podnese fizička osoba na koju se zahtjev odnosi, ta osoba dužna je potpisati zahtjev i pokazati propisani osobni dokument s fotografijom. Ako zahtjev podnese zakonski zastupnik podnositelja zahtjeva ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji, ta osoba dužna je potpisati zahtjev i pokazati propisani osobni dokument s fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju odnosno punomoć, kao i kopiju osobnog dokumenta podnositelja zahtjeva.

Ovo poduzeće nije ovlašteno da ispituje opravdanost ili da zahtijeva obrazloženje zahtjeva.

U prilogu možete preuzeti:

Vodič za pristup informacijama u posjedu Razvojne agencije Žepče

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Zakon o slobodi pristupa informacijama FBIH