Turizam

3a-Large-1024x385 TurizamPodručje općine Žepče je ekološki čisto i pogodno za proizvodnju zdrave hrane i razvoj turizma, čemu doprinosi i 14 izvora ljekovite mineralne vode. Turističku ponudu općine Žepče karakterizira lovno-ribolovni, sportsko-rekreacijski i tranzitni turizam, a u budućnosti se očekuje razvoj vjerskog i seoskog turizma. Značajno je Gospino svetište i spomen soba fra Vjeke Ćurić u župi Osova,  Križ mira u MZ Ozimica, Alibegova džamija u centru grada –nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine te blizina dva velika svetišta Gospino svetište Komušina – Kondžilo i svetište Sv. Leopolda Mandića u Maglaju. Ljubiteljima prirode na raspolaganju je 20-tak lovačkih kuća i brojna lovišta o kojima brinu dva lovačka društva LD“ Jeleč“ i LD „Orlovik“, a u vlasništvu planininarskog društva „Vis“ Žepče je planinarski dom na Martinskom visu sa preko 100 kreveta. Veliki potencijali su u ribolovnom turizmu jer su pritoke rijeke Bosne nepresušni izvor kvalitetne ribe.  Na području općine Žepče postoje vidikovac i poletna staza za paraglidere na lokalitetu Previla iznad grada Žepča, i dvije špilje u Radunicama , zaseok Lučići Orahovica, ispod brda Bukovik koje su zanimljive speleolozima. Tradicionalno se organiziraju “prela” – kulturni događaji  tradicijsko povjesne i folklorne tematike koji se održavaju u ljetnom periodu. Žepče je još poznato i po 14 izvorišta mineralne vode, koje je narod prozvao „darovi Božji“.

Područje općine Žepče obiluje brojnim, za ovaj kraj specifičnim, gastronomskim delicijama: keške, crna maslanica,kukuruza,kruh ispod peke,potkorica,kljukuša,razljevak,pura s kajmakom itd.

Od slatkih jela najbolje će vam prijati gurabija,pekmezlija,sutlija,halva,baklava,hrumašica,kadaif, nabrnjače,pita s jabukama,…

Posjetom Žepču, turisti obavezno kušaju domaće rakije šljivovicu, jabukovaču i kruškovaču, od kojih je najpoznatija rakija od kruške „Karamut”. Naziv „karamut“ potiče od turskih riječi (kara-crno armut-kruška).  To je sorta kruške koja je poznata samo na širim prostorima Žepča i Doboja.

Kulturno-povijesno naslijeđe, prirodne ljepote

Na području općine Žepče, prisutni su sljedeći kulturno povijesni spomenici:

  • Stećci na području lokaliteta Pazarić i Novi Šeher;
  • Nalazišta rimskih kuća na području Novog Šehera;
  • Pravoslavna crkva  posvećena Rođenju Presvjete Bogorodice je sagrađena 1894.godine.
  • Jevrejsko groblje staro preko 300 godina u neposrednoj blizini grada,
  • Ferhad-pašina džamija , sagrađena 1568.godine, izgradio je Ferhadbeg  koga su u Žepču zvali Ferhad paša;
  • Alibegova džamija, sagrađena početkom 16. stoljeća,  sagradio je  Ali-beg u Žepču na mjestu zvanom Trzna. Proglašena je nacionalnim spomenikom BiH.