Usluge

Poslovno – savjetodavne usluge

Individualno savjetovanje za osnivanje biznisa

Potencijalnim poduzetnicima i investitorima pružamo informacije u vezi sa pokretanjem poslovanja što podrazumijeva:

 • Pružanje potrebnih informacija u vezi sa registracijom poduzeća,
 • Pojašnjavanja administrativnih procedura i ustupanje kontakt informacija relevantnih institucija,
 • Procjena ideje – savjetovanje,
 • Pružanje informacija o radnoj snazi, gradnji/najmu poslovnog objekta/prostora,
 • Informiranje o raspoloživim izvorima financiranja realizacije poslovne ideje te sredstvima podrške početnicima u biznisu.

Mentoring usluge  za mala i srednja poduzeća

 • Pružamo sveobuhvatnu podršku korisnicima kroz individualni pristup.
 • Proces mentoringa odvija se po metodologiji razvijenoj u dugogodišnjoj suradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu suradnju ( JICA).
 • Mentoring pomaže vlasniku ili direktoru poduzeća da prepozna ključnu točku potencijala svog poslovanja.
 • Razvojna agencija Žepče ima tri certificirana mentora koji su uspješno završili mentoring treninge u suradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu suradnju (JICA).

Izrada Poslovnog/Biznis plana

Biznis plan je dokument kojim se analizira predstojeći poslovni poduhvat i definira strategija poslovanja. Biznis plan je potreban u situacijama kada pokrećete novi biznis, širite poslovne aktivnosti kod postojećeg biznisa, uvodite nove proizvode i usluge, osiguravate financijska sredstva od banaka i drugih financijskih institucija, pronalazite potencijalne partnere/investitore, donosite kvalitetne menadžerske usluge, trebate kontrolu svog poslovanja.

Izrada biznis plana je dodatna konzultantska usluga koju nudimo, koja vašem poduzeću može pomoći u razvoju i orijentiranju vašeg biznisa.

Priprema dokumentacije za apliciranje na javne pozive

Svako poduzeće, obrt ili OPG-e koji se odluče na prijavu na natječaj za iskorištavanje bespovratnih sredstava iz domaćih i europskih fondova imaju cilj da uspiju u što većem postotku dobiti iznos bespovratnih sredstava. To je mogućnost i prilika za ulaganje u novu tehnologiju, zapošljavanje ljudi, suvremeno poslovanje, bolje uvjete rada, bolji standard, te napredak na razini cijele države. Da bi ste to  postigli  potrebna vam je pomoć stručnjaka u pripremi projektnih prijedloga.

Razvojna agencija Žepče raspolaže sa timom stručnjaka koji vam pružaju stručnu i savjetodavnu pomoć i pomažu da se maksimalno iskoristite mogućnosti EU fondova i drugih javnih poziva koje objavljuju domaći i strani donatori.

Pružamo usluge pripreme dokumentacije na lokalnom i engleskom jeziku.

E-poslovni savjetnik

Web usluga namijenjena postojećim domaćim i stranim investitorima, potencijalnim investitorima iz dijaspore, zainteresiranim za pokretanje vlastitog biznisa u općini Žepče.

Odgovore na vaša pitanja koja pošaljete putem e – savjetnika dobit ćete u roku od 48 sati.

Link za vaša pitanja: http://www.opcina-zepce.com/e-poslovni-savjetnik

Organizacija programa stručne obuke za MSP sektor

Ljudi čine kompanije, a dobar, uspješan i zadovoljan uposlenik predstavlja najdragocjeniji resurs u svakom poduzeću. Edukacije uposlenika sa svrhom sticanja novih znanja i vještina ili nadogradnje postojećih za potrebe radnog mjesta i primjena, predstavljaju garanciju za uspjeh svakog poduzeća bez obzira čime se bavilo.

RAŽ kreirala je niz obuka, specijalističkih za metalni, drvni i tekstilni sektor. Također, organiziramo IN HOUSE treninge koji se kreiraju u skladu sa specifičnim željama i potrebama poduzeća.

Razvojna agencija Žepče organizira:

 • obuke za postojeće uposlenike,
 • obuke za novo uposlene.

Možemo vam ponuditi organizaciju specijalističkih obuka za:

 • obuka za rad u CAM / CAD softverima (AutoCAD, Fusion 360, GeminiCAD),
 • obuka za rad u ADOBE paketu (Adobe in desing, Adobe illustartor, Adobe photoshop),
 • obuku za sve faze proizvodnog procesa u tekstilnom sektoru (specijalističke obuke modelar – konstruktor odjeće, specijalistička obuka za modni dizajn i primjenu 2D i 3D tehnologija),
 • obuka za rad na 3D printeru.

RAŽ provodi  i obuke iz područja:

 • Osnove kontrolinga i financijske analize poslovanja,
 • Privlačenje financijskih sredstava iz EU fondova,
 • Digitalni marketing,
 • MS Office paketi.

Sve obuke provode vanjski angažirani stručnjaci, sa višegodišnjim radnim iskustvom i iskustvom u provođenju edukacija. Obuke se provode u Centru poslovnih kompetencija Žepče, poslovna jedinica RAŽ-a. Sudionici obuka dobivaju certifikate o uspješno završenoj obuci. Obuke se provode grupno i in house (u samoj kompaniji).

Promocija MSP-a na lokalnom i regionalnom nivou

Promocija je proces masovnog komuniciranja poduzeća sa potrošačima (okruženjem) putem oblika promocije (ekonomska propaganda, odnosi sa javnošću, unapređenje prodaje, osobna prodaja) u cilju povećanja prodaje proizvoda/usluga. Veoma je važna kako za profitne, tako i za neprofitne organizacije.

Razvojna agencija Žepče pruža poduzetnicima mogućnost promocije poduzeća na:

 • službenoj stranici Razvojne agencije Žepče, koja mjesečno ima preko 1.000 pregleda,
 • Facebook stranice Razvojne agencije Žepče koja mjesečno ima preko 2.000 pregleda,
 • Business Newslettera koji se tjedno šalje na 300 e-mail adresa poslovnih klijenata,
 • Promociju putem događaja: – Sajam poljoprivredno – prehrambenih proizvoda „Dani maline i meda“ Žepče koji se održava godišnje u srpnju/julu; – Gospodarskog foruma općine Žepče / godišnji događaj koji se održava u listopadu/oktobru; – E sajma, on line platforma namijenjena za promociju malih i srednjih poduzeća,
 • putem B2B (Business – to – Business) i B2C (Business – to – consumer) poslovnih susreta.