Projekti u provedbi

7 Juna, 2018

competenceNET- Poboljšanje trans-nacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža

Projekt „competenceNET“- „Improvement of transnational business environment through development of business competence centres and networks“ u prijevodu “Poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža“ Trajanje: 2017. – 2019. Donator: Delegacija EU u sklopu programa INTERREG IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Uloga RAŽ-a: Vodeći aplikant Partneri na projektu: Unija […]

Projekti u provedbi
7 Juna, 2018

safEarth – Upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje

Projekt „Transnational advanced management of land use risk through landslide susceptibility maps design“- u prijevodu „safEarth“ – „Upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje“ Trajanje: 2017. – 2019. Donator: Delegacija EU u sklopu programa INTERREG IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Uloga RAŽ-a: Partner Partneri na projektu: HGI – Hrvatski geološki […]

Projekti u provedbi
7 Juna, 2018

Projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG)

„Projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG)“ Trajanje: 2016. -2020. Donator: Vlada Švicarske a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija. Uloga RAŽ-a: Koordinator implementacije MEG projekta za Općinu Žepče MEG je višegodišnji program kroz koji će biti implementirano više pojedinačnih projekata na području općine Žepče u unapređenju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i infrastrukture, kroz dvije […]

Projekti u provedbi
7 Juna, 2018

Povećanje razvojnih potencijala kroz uvođenje instrumenata koji potiču poduzetništvo, međuopćinsku suradnju i nova ulaganja

Projekt „Povećanje razvojnih potencijala kroz uvođenje instrumenata koji potiču poduzetništvo, međuopćinsku suradnju i nova ulaganja“ Trajanje: 2017.-2018. Donator: EU ProLocal program, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Uloga RAŽ-a: Vodeći aplikant Partneri na projektu: Općina Gračanica Cilj projekta je pridonijeti većem sudjelovanju lokalnih zajednica/općina u sprječavanju odljeva mozgova iz BiH, stvaranjem uvjeta za veći aktivizam […]

Projekti u provedbi
7 Juna, 2018

Lokalni integrirani razvoj UNDP

„Lokalni integrirani razvoj – LID projekt UNDP-a“ Trajanje: 2016.-2018. Donator: UNDP u BiH Uloga RAŽ-a: Koordinator za Općinu Žepče UNDP u BiH implementira LID projekt u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnim ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu RS i dva udruženja općina i gradova […]

Projekti u provedbi
7 Juna, 2018

Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH

Projekt „Jačanje uloge mjesnih zajednica“ Trajanje: 2016.-2019. Donator: UNDP u BiH Uloga RAŽ-a: Koordinator za Općinu Žepče “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ je višegodišnji program kroz koji će biti implementirano više pojedinačnih projekata na području općine Žepče. Glavni cilj programa je doprinijeti kvalitetnijem životu građana kroz veće demokratsko sudjelovanje i odgovornost prema javnosti, kroz […]

Projekti u provedbi