Projekti u provedbi

13 Januara, 2021

centrikomNET – Povećanje konkurentnosti transnacionalnih centara poslovnih kompetencija i mreža

centrikomNET – Povećanje konkurentnosti transnacionalnih centara poslovnih kompetencija i mreža Trajanje: 2020.-2022. Donator: EU u sklopu INTERREG IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Uloga RAŽ-a: Partner Partneri na projektu: Općina Stari Jankovci (RH) u svojstvu vodećeg partnera, Općina Tovarnik (RH), Unija poslodavaca Crne Gore (MNE) i Centar kompetencija d.o.o. za […]

Projekti u provedbi
13 Januara, 2021

Doprinos neformalnom obrazovanju osoba sa invaliditetom

Doprinos neformalnom obrazovanju osoba sa invaliditetom Trajanje: 2020.-2021. Uloga RAŽ-a: Implementator u suradnji s Udruženjem građana „Nešto Više“ uz podršku projekta MakretMakers Donator: Vlada Švicarske Osnovni cilj ovog istraživanja je unaprijediti položaj osoba sa invaliditetom kroz identifikaciju novih prilika za njihovo zapošljavanje kako bi se pribavili pouzdani podatci i detaljno utvrdio odnos ponude i potražnje […]

Projekti u provedbi
13 Januara, 2021

Program podrške marginaliziranim grupama (PPMG)

Program podrške marginaliziranim grupama (PPMG) Trajanje: 2019.-2020. Uloga RAŽ-a: Koordinator za Općinu Žepče Program podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG) financira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a provodi ga Institut za razvoj mladih KULT. Cilj ovog programa je pružiti podršku razvoju mikro, malih i srednjih poduzeća kao i seoskih domaćinstava žena žrtava nasilja, samohranih majki, nezaposlenih […]

Projekti u provedbi
7 Juna, 2018

Projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG)

„Projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG)“ Trajanje: 2016. -2020. Donator: Vlada Švicarske a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija. Uloga RAŽ-a: Koordinator implementacije MEG projekta za Općinu Žepče MEG je višegodišnji program kroz koji će biti implementirano više pojedinačnih projekata na području općine Žepče u unapređenju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i infrastrukture, kroz dvije […]

Projekti u provedbi