RAŽ obavlja poslove osnovne djelatnosti, dopunske poslove osnovne djelatnosti i pomoćne poslove iz područja lokalnog ekonomskog razvoja i to:

Razvoj i provedba strateških dokumenata

   • koordinira i upravlja procesom izrade i provedbe lokalnih strateških dokumenata za jedinice lokalne samouprave i druge institucije, poduzeća, organizacije.

Upravljanje projektima

   • priprema i provodi planove i projekte od značaja za općinu Žepče;
   • pruža tehničku pomoć lokalnim partnerima: javnim institucijama, organizacijama civilnog društva, mjesnim zajednicama, malim i srednjim poduzećima u pripremi i provedbi razvojnih projekata;
   • provodi programe edukacije za jačanje kapaciteta u području PCM metodologije.

Podrška MSP sektoru

   • usluge savjetovanja i informiranja;
   • usluge mentoringa za postojeće biznise;
   • razvoj ljudskih resursa kroz neformalno obrazovanje;
   • „in house“ treninge /obuke za potrebe malih i srednjih poduzeća;
   • izrada analiza, poslovnih planova i marketing planova za potrebe poduzeća;
   • priprema projektnih prijedloga za mala i srednja poduzeća i obrtnike;
   • promocija poduzeća na domaćem i ino tržištima.

Ruralni razvoj – poljoprivreda i turizam

   • stručna, savjetodavna i tehnička pomoć poduzetnicima početnicima i poduzetnicima u fazi rasta i razvoja u području poljoprivrede i turizma;
   • teoretske i praktične edukacije, stručni seminari u području poljoprivrede i turizma;
   • jačanje kapaciteta upravljanja u zadrugama i udruženjima poljoprivrednika;
   • priprema projektnih prijedloga za natječaje i programe u području razvoja turizma, poljoprivrede i agroturizma;
   • izrada ekonomskih analiza u području poljoprivrede i turizma.