Poljoprivreda

Uvod

Općina Žepče smještena je u srednjem dijelu Bosne i Hercegovine i graniči s općinama Zavidovići, Žepče i Maglaj. Zauzima površinu od 282 km² i šesta je po veličini općina u Zeničko – Dobojskom Kantonu. Od ukupne površine općine 70 % čini ruralno područje. Klima je umjereno kontinentalna, s umjereno oštrim zimama i toplim ljetima.

Poljoprivredno zemljište

Od ukupne površine općine, na poljoprivredno zemljište otpada 4.489 ha koje se nalazi u tri definirane zone koje su po svojim ekološkim karakteristikama dosta različite.

Prva zona se nalazi uz dolinu rijeke Bosne na 219 metara nv. Plodna aluvijalno deluvijalna tla su izuzetno pogodna za razvoj poljoprivrede i obuhvaćaju Žepačko polje, Orahovičko polje, Bistričko polje, Ljeskovičko polje i Viniško polje.

Druga zona je izuzetno povoljna za voćne zasade dok treća zona nije povoljna za razvoj voćnih vrsta što ne znači da u pojedinim mikro lokalitetima neposredno uz naselja ne nalaze svoje mjesto. Zbog toga je ova zona izuzetno povoljna za razvoj stočarstva.

Prema procjenama, od ukupnog broja stanovništva i raspoloživog poljoprivrednoga zemljišta, na svakog stanovnika otpada 0,20 ha poljoprivrednoga zemljišta.

Detaljne podatke o poljoprivredi općine Žepče možete pročitati klikom na link u nastavku: OPĆI PODACI O POLJOPRIVREDI OPĆINE ŽEPČE