LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA OPĆINE ŽEPČE 2021. – 2025.

6 Maja, 2021

Lokalni akcioni plan zapošljavanja je planski dokument pripremljen u cilju sveobuhvatnog planiranja mjera koje potiču novo zapošljavanje, smanjenje nezaposlenosti, usklađivanja obrazovanja sa potrebama lokalnog gospodarstva, unaprjeđenja obrazovanja u općini Žepče te planiranja cjeloživotnog učenja.

Namjera Općine Žepče i Razvojne agencije Žepče je pripremiti okvir za provedbu aktivne politike zapošljavanja i obrazovanja te prilagođavanja obrazovanja potrebama gospodarstva, a sve u cilju smanjenja nezaposlenosti i povećanju zaposlenosti u Općini Žepče.

Nositelj izrade ovog dokumenta je Razvojna agencija Žepče d.o.o. U procesu izrade dokumenta sudjeluju i članovi Odbora za obrazovanje i zapošljavanje Općine Žepče. Odbor je osnovan 21.09.2015. godine potpisivanjem Sporazuma o suradnji i partnerskim odnosima u oblastima obrazovanja i zapošljavanja.

Odbor čine: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Žepče, JU Služba za zapošljavanje ZDK – Biro rada Žepče, Opća gimnazija – KŠC Don Boso, Tehničko-obrtnička škola – KŠC Don Bosco, Srednja mješovita škola „Žepče“, Razvojna agencija Žepče, Lokalni ekonomski forum općine Žepče – predstavnici privatnog i javnog sektora, Udruga za održiv razvoj UZOR Žepče.

Lokalni akcioni plan zapošljavanja općine Žepče 2021. – 2025.

Lokalne strategije