Program kapitalnih investicija općine Žepče 2020. – 2024.

3 Novembra, 2020

U nastavku se nalazi petogodišnji Program kapitalnih investicija općine Žepče (PKI), koji obuhvaća razdoblje od 2020. – 2024. godine. Program kapitalnih investicija usvojilo je Općinsko vijeće Žepče, na svojoj 39. sjednici održanoj 22.10.2020. godine.

Pretpostavka održivom pristupu planiranja proračuna, te prikladnoj projekciji budućih potreba na nivou lokalnih zajednica, jeste predviđanje troškova kapitalnih ulaganja u okviru Programa kapitalnih investicija (PKI). PKI omogućava koordinaciju između godišnjeg proračuna i proračuna za kapitalne projekte, njihovu evaluaciju i određivanje prioriteta.

Kapitalne investicije se u PKI najčešće definiraju prema sljedećim kriterijima: veličini prioriteta investicije, periodu realizacije, rokovima, godišnjim troškovima i prijedlozima izvora financiranja.

Program kapitalnih investicija općine Žepče 2020. – 2024.

Lokalne strategije