Prezentacija GAP-a općine Žepče na završnoj konferenciji

27 Oktobra, 2020

U petak 23.10.2020.g. u Centru poslovnih kompetencija Žepče upriličena je završna konferencija projekta „Podrška izradi Gender akcijskih planova u šest lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ koji se implementirao od 19.06. do 31.10.2020 godine u Općinama: Živinice, Rogatica, Žepče, Banovići, Teslić, Cazin, Han Pijesak i Trebinje.

Općina Žepče je uključena u projekt od 19.06.2020. godine nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između Općine Žepče i Udruženja Nešto Više. Projekt se financira sredstvima Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske.

Sudionici završnog događaja bili su članovi Gender radne grupe općine Žepče, Komisije za ravnopravnost spolova općine Žepče, vijećnici i vijećnice, direktori i direktorice javnih ustanova, predstavnici privatnog i nevladinog sektora.

Tema konferencije bili su postignuti rezultati u oblasti ravnopravnosti spolova i izrađeni dokument Gender akcioni plan općine Žepče za period 2020. – 2024. godine sa Katalogom projekata iz oblasti ravnopravnosti spolova. Predstavljen je projekt „Bolji život uz aktivizam žena u mjesnoj zajednici“  koji provodi Udruga žena PRVA Žepče.

Vijesti , ,