Tag Archives: gap

5 Novembra, 2020

Općina Žepče usvojila Gender akcioni plan za period 2020.-2024.

Općina Žepče usvojila je Gender akcioni plan za period 2020.-2024. godine kojim se lokalne politike upravljanja razvojem usuglašavaju sa strateškim dokumentima i politikama koje se odnose na tematiku rodne ravnopravnosti i lokalnog razvoja, i to prije svega sa Zakonom o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine, Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine, ali i u skladu […]

Vijesti
29 Oktobra, 2020

Gender akcioni plan Općine Žepče 2020. – 2024.

Gender akcioni plan (GAP) općine Žepče je strateško-planski dokument općine koji svojom implementacijom treba da potiče budući rast i razvoj zajednice, te unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici. Gender akcioni plan općine Žepče se odnosi na period od 2020. do 2024. godini. Četverogodišnji Gender akcioni plan je izrađen kao okvir za poticanje lokalnih snaga, ali i […]

Lokalne strategije
27 Oktobra, 2020

Prezentacija GAP-a općine Žepče na završnoj konferenciji

U petak 23.10.2020.g. u Centru poslovnih kompetencija Žepče upriličena je završna konferencija projekta „Podrška izradi Gender akcijskih planova u šest lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ koji se implementirao od 19.06. do 31.10.2020 godine u Općinama: Živinice, Rogatica, Žepče, Banovići, Teslić, Cazin, Han Pijesak i Trebinje. Općina Žepče je uključena u projekt od 19.06.2020. godine […]

Vijesti
15 Septembra, 2020

Održana javna rasprava o Gender akcionom planu Općine Žepče 2020. – 2024.

U ponedjeljak, 14.09.2020. godine, održana je javna rasprava o Gender akcionom planu Općine Žepče za period 2020. – 2024. (GAP). Prezentaciju je, ispred Razvojne agencije Žepče održala Berina Grahić – Mudželet. Javna rasprava je otvorena 07.09.2020. godine, objavom dokumenta na web stranicama Općine Žepče i Razvojne agencije Žepče te su, svi zainteresirani bili u prilici […]

Vijesti
30 Oktobra, 2017

Započela izrada Gender akcionog plana Općine Žepče 2018. – 2020.

Općina Žepče započela je proces izrade Gender akcionog plana za period 2018. – 2020. godine (GAP), inicijalnim sastankom sa stakeholderima održanim u utorak, 24.10.2017. godine. Sastanku su prisustvovale žene iz sektora obrazovanja, privatnog sektora, aktivistice u mjesnim zajednicama i predstavnice medija Direktorica RAŽ-a Branka Janko, prezentirala je metodologiju izrade GAP-a naglasivši da će Razvojna agencija […]

Vijesti