Tag Archives: gender

13 Januara, 2021

RAŽ za Radno Aktivne Žene

RAŽ za Radno Aktivne Žene Trajanje: 2020. Donator: Gender Centar FBiH Uloga RAŽ-a: Implementator Cilj projekta je doprinijeti izgradnji ekonomsko i socijalno dinamičnih zajednica kroz nove alternativne načine ostvarivanja prihoda za žene u općini Žepče i Zavidovići. Ciljna grupa: Žene pripadnice marginaliziranih skupina, članice udruženja žena s područja općine Žepče i općine Zavidovići, i domaćice […]

Provedeni projekti
22 Decembra, 2020

U sklopu projekta „RAŽ za Radno Aktivne Žene“ potpisan memorandum o suradnji

Dana 18. i 21.12.2020.godine potpisani su memorandumi o suradnji između Općine Žepče i udruženja žena UŽ „PRVA“ Žepče i UŽ „Begov Han“, te Općine Zavidovići i UŽ „Krivaja Iskra“ i UŽ „Majska ruža“ Zavidovići, a u sklopu projekta „RAŽ za Radno Aktivne Žene“. Na ovaj način se doprinijelo unaprjeđenju suradnje između općina i udruženja žena, […]

Vijesti
6 Novembra, 2020

Odabrane korisnice projekta „RAŽ za Radno Aktivne Žene“

Razvojna agencija Žepče uz podršku Gender Centra FBiH, a iz budžeta projekta „Gender odgovorno budžetiranje u kontekstu reforme budžetskih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine“, implementira projekt „RAŽ za Radno Aktivne Žene“. Kao ciljna grupa projekta definirane su pripadnice marginaliziranih skupina, domaćice, dugotrajno nezaposlene i radno neaktivne žene, žene s nižim kvalifikacijama te socijalno ugrožene […]

Vijesti
5 Novembra, 2020

Općina Žepče usvojila Gender akcioni plan za period 2020.-2024.

Općina Žepče usvojila je Gender akcioni plan za period 2020.-2024. godine kojim se lokalne politike upravljanja razvojem usuglašavaju sa strateškim dokumentima i politikama koje se odnose na tematiku rodne ravnopravnosti i lokalnog razvoja, i to prije svega sa Zakonom o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine, Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine, ali i u skladu […]

Vijesti
29 Oktobra, 2020

Gender akcioni plan Općine Žepče 2020. – 2024.

Gender akcioni plan (GAP) općine Žepče je strateško-planski dokument općine koji svojom implementacijom treba da potiče budući rast i razvoj zajednice, te unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici. Gender akcioni plan općine Žepče se odnosi na period od 2020. do 2024. godini. Četverogodišnji Gender akcioni plan je izrađen kao okvir za poticanje lokalnih snaga, ali i […]

Lokalne strategije
27 Oktobra, 2020

Prezentacija GAP-a općine Žepče na završnoj konferenciji

U petak 23.10.2020.g. u Centru poslovnih kompetencija Žepče upriličena je završna konferencija projekta „Podrška izradi Gender akcijskih planova u šest lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ koji se implementirao od 19.06. do 31.10.2020 godine u Općinama: Živinice, Rogatica, Žepče, Banovići, Teslić, Cazin, Han Pijesak i Trebinje. Općina Žepče je uključena u projekt od 19.06.2020. godine […]

Vijesti
15 Oktobra, 2020

Razvojna agencija Žepče i Gender Centar Federacije BiH potpisali ugovor o implementaciji projekta „RAŽ za Radno Aktivne Žene“

Gender Centar FBiH je iz budžeta projekta „Gender odgovorno budžetiranje u kontekstu reforme budžetskih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine“ osigurao Razvojnoj agenciji Žepče sredstava za realizaciju projekta „RAŽ za Radno Aktivne Žene“. Projekt ima za cilj doprinijeti izgradnji ekonomsko i socijalno dinamičnih zajednica kroz nove alternativne načine ostvarivanja prihoda za žene, putem uspostave kapaciteta […]

Vijesti
15 Septembra, 2020

Održana javna rasprava o Gender akcionom planu Općine Žepče 2020. – 2024.

U ponedjeljak, 14.09.2020. godine, održana je javna rasprava o Gender akcionom planu Općine Žepče za period 2020. – 2024. (GAP). Prezentaciju je, ispred Razvojne agencije Žepče održala Berina Grahić – Mudželet. Javna rasprava je otvorena 07.09.2020. godine, objavom dokumenta na web stranicama Općine Žepče i Razvojne agencije Žepče te su, svi zainteresirani bili u prilici […]

Vijesti