Tag Archives: marketmakers

10 Avgusta, 2021

Uspješno stečene kompetencije nezaposlenih OSI

Razvojna agencija Žepče i Udruženje građana “Nešto Više” u suradnji s projektom MarketMekers  radila je na uspostavljanju  fonda za financiranje treninga za nezaposlene osobe s invaliditetom iz BIH. Jedna od prvih aktivnosti osnivanja fonda bila je provedba Crowdfunding kampanje i prikupljanje sredstava za organizaciju treninga za 10 nezaposlenih OSI iz 5 općina u BIH. Zahvaljujući […]

Vijesti
10 Maja, 2021

Prijavi se na obuku – Projektiranje i dizajniranje namještaja u CAD/CAM software CORPUS

Ukoliko ste  radno sposobna osoba s invaliditetom i želite se  obučiti za rad u CAD/CAM software CORPUS, za projektiranje i dizajniranje namještaja, ovo je prava prilika za Vas. Povećanje nivoa znanja i kompetencija zaposlenih i nezaposlenih osoba, osobito osoba s invaliditetom  u cilju poboljšanja konkurentnosti biznisa stalna je potreba u današnjem vrlo dinamičnom poslovnom okruženju. […]

Javni pozivi
13 Januara, 2021

Doprinos neformalnom obrazovanju osoba sa invaliditetom

Doprinos neformalnom obrazovanju osoba sa invaliditetom Trajanje: 2020.-2021. Uloga RAŽ-a: Implementator u suradnji s Udruženjem građana „Nešto Više“ uz podršku projekta MakretMakers Donator: Vlada Švicarske Osnovni cilj ovog istraživanja je unaprijediti položaj osoba sa invaliditetom kroz identifikaciju novih prilika za njihovo zapošljavanje kako bi se pribavili pouzdani podatci i detaljno utvrdio odnos ponude i potražnje […]

Projekti u provedbi
24 Jula, 2020

Sastanci sa institucijama vlasti u okviru aktivnosti poboljšanja zapošljivosti osoba sa invaliditetom

U okviru aktivnosti implementacije intervencije koja ima za cilj povećanje zaposlenosti osoba sa invaliditetom (OSI) direktorica Razvojne agencija Branka Janko sa suradnicima je u periodu 20. – 23.07.2020. održala niz sastanaka u općinama Žepče, Zavidovići i Maglaj. Intervencija se provodi kroz provođenje specijalističkih obuka, posredovanje između nezaposlenih OSI i potencijalnih poslodavaca, te izradu modela financiranja […]

Vijesti
23 Maja, 2017

Završna manifestacija pilot projekta „Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga u Općini Žepče“

U prostorijama KŠC Don Bosco u Žepču, u ponedjeljak, 22.05.2017. godine, održana je završna manifestacija pilot projekta „Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga u Općini Žepče“ koji je podržan od projekta MarketMakers a implementira Razvojna agencija Žepče. Manifestaciji su prisustvovali, pored direktora, profesora i učenika srednjih škola u Općini Žepče, Općinski načelnik Mato Zovko, […]

Vijesti
18 Aprila, 2017

Poziv na Info dan o aktivnostima podrške zapošljavanju i samozapošljavanju

POZIVNICA NA INFO DAN  o Javnom pozivu za izražavanje interesa za fizička  i pravna lica s područja općine Žepče za sudjelovanje/učešće u aktivnostima programa podrške zapošljavanju i samozapošljavanju u sektoru poslovnih usluga u 2017. godini. Info dan će se održati u srijedu, 26.04.2017. godine s početkom u 14:00 sati Mjesto održavanja sala OV Žepče (Dom […]

Vijesti
10 Aprila, 2017

RAŽ javni poziv za zapošljavanje i samozapošljavanje – rok 17.05.2017.

Otvoren Javni poziv za izražavanje interesa za fizička i pravna lica s područja općine Žepče za sudjelovanje/učešće u aktivnostima programa podrške zapošljavanju i samozapošljavanju u sektoru poslovnih usluga u 2017. godini. U sklopu projekta MarketMakers koji u saradnji sa Općinom Žepče provodi poslovni slučaj „Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga na području Općine Žepče“ […]

Javni pozivi
22 Marta, 2017

Promocija projekta ”Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga”

U Žepču je održana promocija projekta ”Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga na području Općine Žepče” koji implementira Razvojna agencija Žepče u suradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom REZ i projektom MarketMakers, koji podržava Vlada Švicarske. Projekt je zasnovan na jačanju kapaciteta Centra za investitore Žepče (OSS) koji će na taj način učvrstiti  svoju ulogu […]

Vijesti
29 Septembra, 2016

Potpisan Memorandum o razumijevanju između projekta MarketMakers i općina Teslić i Žepče

Projekt MarketMakers, koji podržava Vlada Švicarske, ima za cilj da doprinese rješavanju pitanja zapošljavanja mladih na održiv način, sa naglaskom na tržišne prilike u privatnom sektoru i rješavanja prepreka koje sprječavaju širenje privatnog sektora kroz sistemske inicijative. Projekt MarketMakers i Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ) kao ko-facilitator razvijaju sektor Poslovnih usluga (sve […]

Vijesti