Sastanci sa institucijama vlasti u okviru aktivnosti poboljšanja zapošljivosti osoba sa invaliditetom

24 Jula, 2020

U okviru aktivnosti implementacije intervencije koja ima za cilj povećanje zaposlenosti osoba sa invaliditetom (OSI) direktorica Razvojne agencija Branka Janko sa suradnicima je u periodu 20. – 23.07.2020. održala niz sastanaka u općinama Žepče, Zavidovići i Maglaj. Intervencija se provodi kroz provođenje specijalističkih obuka, posredovanje između nezaposlenih OSI i potencijalnih poslodavaca, te izradu modela financiranja obuka za OSI, a provodi se u suradnji sa Udruženjem građana Nešto Više i podršku projekat MarketMakers.

Sastanku u Općini Žepče nazočio je načelnik općine gospodin Mato Zovko koji je pohvalio i podržao ove aktivnosti izrazio spremnost da Općina Žepče aktivno sudjeluje u provedbi aktivnosti kao i da financijski podrži obuke za OSI.

Također i načelnik Općine Zavidovići, gospodin Hašim Mujanović je dao svoju punu podršku provedbi aktivnosti, koje za cilj imaju poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom i stvaranje mogućnosti za radni angažman ovih kategorija društva.

Sastanku u Općini Maglaj prisustvovala je gospođa Eldina Mehinagić, pomoćnica načelnika, Služba boračko-invalidsku zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti, koja je podržala aktivnosti uključivanja OSI na tržište rada i izrazila spremnost da uzme savjetodavnu ulogu prilikom odabira OSI za obuke.

Sastanci su održani i sa pomoćnikom ministra gospodin Dobrica Jonjić iz Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku i direktorom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBIH gospodin Vinko Jerinić, koji su pozdravili provođenje aktivnosti na povećanju zapošljivosti osoba sa invaliditetom te dali suglasnost da se sukladno svojim mogućnostima i nadležnostima uključe u provedbu ove intervencije.

Intervencija je nastavak aktivnosti istraživanja koje je provedeno početkom 2020. godine, a fokusiralo se na karijerne afinitete osoba sa invaliditetom (OSI) i potrebe za radnom snagom potencijalnih poslodavaca sa područja općina Zenice, Žepča, Maglaja i Zavidovića. Provedeno istraživanje je pokazalo potrebu za organiziranjem obuka za osobe sa invaliditetom u cilju povećanja njihovih mogućnosti za zapošljavanje. Druga faza intervencije uključuje aktivnosti organiziranja obuka za OSI, animiranje OSI da se uključe u obuke, afirmiranje poslodavaca da angažiraju OSI, izradu modaliteta financiranja obuka koje za cilj imaju povećanu zaposlenost osoba sa invaliditetom te iznalaženje financijskih sredstava za sufinanciranje obuka.

 

Vijesti ,