Uspješno stečene kompetencije nezaposlenih OSI

10 Avgusta, 2021

Razvojna agencija Žepče i Udruženje građana “Nešto Više” u suradnji s projektom MarketMekers  radila je na uspostavljanju  fonda za financiranje treninga za nezaposlene osobe s invaliditetom iz BIH. Jedna od prvih aktivnosti osnivanja fonda bila je provedba Crowdfunding kampanje i prikupljanje sredstava za organizaciju treninga za 10 nezaposlenih OSI iz 5 općina u BIH.

Zahvaljujući Ustanovi za stručno obrazovanje WMTA Banja Luka, a koja je u sklopu Crowdfunding kampanje donirala obuku u vrijednosti od 6.260,00 KM, provedena je obuka iz oblasti projektiranja i dizajniranja namještaja u CAD/CAM software Corpus za 10 nezaposlenih osoba s invaliditetom.

Obuku su pohađali polaznici iz Žepča, Zavidovića, Maglaja, Zenice i Breze a koji su odabrani na osnovu javnog poziva koji je bio raspisan u svibnju 2021 godine.  Obuka je trajala od 22.06. do 03.07.2021. u ukupnom trajanju od 20 sati, a organizirana  je dva puta tjedno on line putem Google Meet platforme.

Polaznici obuka su imali prilike steći nova znanja i vještine vezane za poslove projektiranja namještaja i enterijera u salonima namještaja  i poduzećima. Kroz 20 sati obuke samostalno su kreirali i dizajnirali kuhinje, komode, kao i unutarnji prostor interijer stanova/kuća.

 Dio njihovih radova možete pogledati na fotografijama u prilogu.

Prema izjavama polaznika obuke, ova vrsta i način organiziranja obuke polučili su veoma dobre rezultate i omogućili polaznicima da steknu nova znanja i vještine koje će im pomoći prilikom pronalaska radnog angažmana.

Svoje pozitivne utiske iznijeli su i voditelji intervencije RAŽ i UGNV te pružatelji usluge obuke WMTA Banja Luka Zoran Vuković koji je kazao da ga je ugodno iznenadio angažman polaznika obuka, te da su neki polaznici već spremni za samostalni rad i dizajniranje namještaja u drvnom sektoru. Direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko je pozvala kompanije iz drvnog sektora da angažiraju polaznike obuke u svojim kompanijama za poslove dizajniranja i svoje zahtjeve upute prema Razvojnoj agenciji Žepče koja će ih povezati sa polaznicima obuke. Napomenula je da će RAŽ kroz daljnje obuke koje  su namijenjene osobama s invaliditetom ali i nezaposlenim osobama nastojati biti veza između polaznika obuke i poslodavaca.

Zajednički stav  RAŽ-a i Ustanove za stručno obrazovanje WMTA Banja Luka, je da će svi akteri i u narednom periodu aktivno raditi sa ovom grupom nezaposlenih osoba kako bi ih integrirali na tržište rada i utjecali na povećanje zaposlenosti osoba s invaliditetom kroz organiziranje informatičkih treninga i posredovanje u zapošljavanju između nezaposlenih OSI i potencijalnih poslodavaca.

Vijesti , , ,