Odabrane korisnice projekta „RAŽ za Radno Aktivne Žene“

6 Novembra, 2020

Razvojna agencija Žepče uz podršku Gender Centra FBiH, a iz budžeta projekta „Gender odgovorno budžetiranje u kontekstu reforme budžetskih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine“, implementira projekt „RAŽ za Radno Aktivne Žene“.

Kao ciljna grupa projekta definirane su pripadnice marginaliziranih skupina, domaćice, dugotrajno nezaposlene i radno neaktivne žene, žene s nižim kvalifikacijama te socijalno ugrožene žene, koje se bave preradom voća i povrća u kućnim uvjetima, a zajedno djeluju kao članice udruženja žena s područja općine Žepče i općine Zavidovići.

U skladu sa tim RAŽ je na osnovu definiranih kriterija, izvršio odabir 4 udruženja žena s područja navedenih općina koje će biti korisnice projekta.

Udruženja žena koja su odabrana za učešće u projektu su „Udruženje žena Begov Han“, Udruga žena „PRVA“ iz Žepča, Udruženje žena „Majska ruža“ Zavidovići, i Udruženje žena „Krivaja iskra“ Zavidovići.

Projekt će doprinijeti izgradnji ekonomsko i socijalno dinamičnih zajednica kroz nove alternativne načine ostvarivanja prihoda za žene, putem uspostave kapaciteta za preradu voća i povrća, kao i poboljšati kompetencije članica udruženja u sektoru prerade voća i povrća.

Cilj ovog projekta je pokrenuti poslovne inicijative žena, te stvoriti temelje za buduće projekte poboljšanjem i osiguranjem pristupa resursima u ruralnim sredinama.

Vijesti , , ,