Tag Archives: projekt

16 Decembra, 2021

Kroz projekt USAID/WHAM zaposlene 83 osobe u privatnom sektoru općine Žepče

Razvojna agencija Žepče, dana 14.12.2021. godine organizirala je „Prezentaciju rezultata projekata financiranih sredstvima USAID/WHAM programa“. Događaj je upriličen u prostorijama Centra poslovnih kompetencija  u Bistrici kod Žepča. Događaju su nazočili predstavnici kompanija koje su bile uključene u projekte u okviru USAID/WHAM projekt i to „Saga“ d.o.o., „Tisakomerc“ d.o.o., „Jifeng automotive interior BH“, „Cuspis“ d.o.o., „Bontex“ […]

Vijesti
24 Novembra, 2021

Video klipovi s obuka-projekt Nove vještine za nove mogućnosti zapošljavanja

Razvojna agencija Žepče implementira projekt „Nove vještine za nove mogućnosti zapošljavanja“ koga financira USAID a implementira IESC u suradnji sa ENOVA. U okviru ovog projekta provedene su obuke za nezaposlene i zaposlene osobe za rad u sektoru tekstilne i IT industrije. Obuke za šivače su održane u tekstilnim kompanijama: Elchy-Tex d.o.o. Žepče, Jifeng Automotive Interior […]

Vijesti
18 Novembra, 2021

Projekt „centrikomNET“ predstavljen na međunarodnom virtuelnom sajmu SmAgTech EXPO

Razvojna agencija Žepče je na virtualnom sajmu SMAGTechEXO, predstavila projekt „Enhancement of competitiveness of transnational business competence centers and networks – centrikomNET“ koji implementiraju zajedno s partnerima Općina Stari Jankovci (RH), Općinom Tovarnik (RH), Unijom poslodavaca Crne Gore (MNE) i Centrom kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Vinkovci (RH). Sajam SmAgTech EXPO su zajednički organizirale […]

Vijesti
16 Novembra, 2021

Žene donirale prerađevine od voća i povrća

U okviru provedenih aktivnosti na projektu „RAŽ za Radno Aktivne Žene“ koji je podržan od strane Gender centra Federacije BiH iz proračuna projekta „Gender odgovorno budžetiranje u kontekstu reforme budžetskih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine“, Razvojna agencija Žepče je u ponedjeljak 15.11.2021., organizirala posjete ustanovama koje skrbe za djecu s posebnim potrebama kao i […]

Vijesti
16 Novembra, 2021

Sastanci s predstavnicima Žepča, Maglaja i Zavidovića

U sklopu niza planiranih sastanka s predstavnicima 12 lokalnih samouprava obuhvaćenih projektom LINK za saradnju/suradnju, 10. i 11. novembra/studenog, u posjetu općinama Zavidovići, Maglaj i Žepče  boravili su predstavnica koordinatora projekta, Agencije lokalne demokratije Mostar i predstavnici partnerske organizacije, Agencije lokalne demokratije Zavidovići. Održani sastanci bili su informativnog karaktera, a referirali su se na edukaciju o ELoGE programu Vijeća Europe. Također je bilo riječi o […]

Vijesti
29 Oktobra, 2021

Projekt CreativeWear PLUS

CreativeWear PLUS nadovezuje se na rezultate projekta Interreg MED CreativeWear (2016.-2019.), koji je skrenuo pozornost na kreativnost, personalizirani dizajn te zanatsku i malu proizvodnju za teritorijalno specifične lance vrijednosti za industriju tekstila i odjeće (T&C). Pet kreativnih središta okupilo je umjetnike, dizajnere i kreativce s T&C tvrtkama u Italiji, Španjolskoj, Sloveniji i Grčkoj. Eksperimentiranje s […]

Vijesti
1 Septembra, 2021

Potpisan ugovor za implementaciju projekta „Nove vještine za nove mogućnosti zapošljavanja“

U dvorani OV Žepče dana 30.08.2021. godine, je potpisan ugovor o dodjeli sredstava Razvojnoj agenciji Žepče za projekt “New skills for new employment opportunities” (Nove vještine za nove mogućnosti zapošljavanja) koji financira USAID, kroz WHAM Activity, program jačanja radne snage i pristupa tržištu. Kroz projekt je planirana organizacija treninga radne snage za tekstilni i IT sektor u […]

Vijesti
19 Jula, 2021

Uspješno implementiran projekt „Nigdje kao kod kuće“

Nakon šest mjeseci intenzivnog rada, uspješno je implementiran projekt „Nigdje kao kod kuće “ koji je odobren od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u cilju realizacije Politike o suradnji sa iseljeništvom u 2020. godini. Tim povodom 16. srpnja 2021. godine Općinski načelnik je primio članove tima za implementaciju projekta „Nigdje kao kod […]

Vijesti
4 Maja, 2021

Poziv – mapiranje dijaspore

Na području općine Žepče provodi se projekt „Nigdje kao kod kuće“ koji je odobren od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u cilju realizacije Politike o suradnji sa iseljeništvom u 2020. godini. Aplikant na projektu je Općina Žepče, a implementator projekta je Razvojna agencija Žepče. Jedna od aktivnosti u projektu je aktivnost mapiranja […]

Vijesti
28 Aprila, 2021

Potpisan Ugovor o implementaciji projekta „Poboljšanje konkurentnosti biznisa kroz jačanje radne snage“

U cilju podrške kompanijama iz Općine Žepče u pravcu osiguravanja kvalificirane radne snage, Razvojna agencija Žepče, potpisala je Ugovor o implementaciji projekta „Poboljšanje konkurentnosti biznisa kroz jačanje radne snage“ koga financira USAID a implementira IESC u saradnji sa ENOVA. U okviru ovog projekta biće provedeno više prilagođenih obuka za nezaposlene i zaposlene osobe za rad […]

Vijesti