Za zajednicu radi, za obitelj zaradi

7 Juna, 2018

Projekt „Za zajednicu radi, za obitelj zaradi“

Trajanje: 2017.

Donator: UNDP u BiH

Uloga RAŽ-a: Koordinator za Općinu Žepče

Cilj: U sklopu “Poziva partnerskim jedinicama lokalne samouprave za iskazivanje interesa za implementiranje programa podrške zapošljavanju kroz javne radove za dugoročno nezaposlene i socijalno ugrožene kategorije stanovništva”, koji je objavljen u sklopu UNDP LID programa, na području općine Žepče su implementirani javni radovi koji su omogućili ostvarenje prihoda za 31 dugoročno nezaposlenu osobu.

Provedeni projekti