Uspješno implementiran projekt „Nigdje kao kod kuće“

19 Jula, 2021

Nakon šest mjeseci intenzivnog rada, uspješno je implementiran projekt „Nigdje kao kod kuće “ koji je odobren od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u cilju realizacije Politike o suradnji sa iseljeništvom u 2020. godini.

Tim povodom 16. srpnja 2021. godine Općinski načelnik je primio članove tima za implementaciju projekta „Nigdje kao kod kuće“ Marijanu Tomić, stručnu suradnicu za rad sa MMSP i dijasporom ispred Razvojne agencije Žepče i Marjanu Matijević glavnu i odgovornu urednicu Radio Žepča. Općinski načelnik Mato Zovko je glavnoj i odgovornoj urednici Radio Žepča Marjani Matijević uručio informatičku opremu nabavljenu kroz projekt „Nigdje kao kod kuće“. Uručena oprema će biti korištena za daljnju izradu šestomjesečnog Info biltena „Žepačke dijaspore“.

Cilj projekta je bio osnažiti postojeće i uspostaviti nove platforme za ostvarivanje bolje i učinkovitije komunikacije s dijasporom i uključiti dijasporu u svakodnevni društveni, gospodarski i kulturni život rodnog kraja.

Tijekom implementacije projekta realizirano je niz aktivnosti čiji je fokus bio na promociji već uspostavljenih usluga za dijasporu u općini Žepče, E-matičara i E-poslovnog savjetnika, izradu investicijskog materijala koji će prikazati potencijale za ulaganje u općinu Žepče. Kroz projekt je kreiran i prvi broj Info biltena „Žepačke dijaspore“.

U biltenu se može pročitati više o događajima u općini Žepče u zadnjih 6 mjeseci, vijestima iz kulture i sporta, zanimljivostima o mjesnim zajednicama, uspješnim pričama i sl. U kreiranju biltena sudjelovali su Razvojna agencija Žepče, Općina Žepče i  Radio Žepče  koji će u narednom periodu nastaviti s pripremom  biltena koji će obuhvatiti šestomjesečna događanja s prostora općine Žepče s akcentom na aktivno uključivanje i sudjelovanje žepačke dijaspore.

Bilten možete pogledati na sljedećem linku: Info bilten

Projekt je nastavak do sada provedenih aktivnosti sa dijasporom na području općine Žepče. Aplikant na projektu je Općina Žepče, a implementator projekta je Razvojna agencija Žepče koja je od strane Općinskog načelnika imenovana kao koordinator projekta.

Vijesti , ,