U sklopu projekta „RAŽ za Radno Aktivne Žene“ potpisan memorandum o suradnji

22 Decembra, 2020

Dana 18. i 21.12.2020.godine potpisani su memorandumi o suradnji između Općine Žepče i udruženja žena UŽ „PRVA“ Žepče i UŽ „Begov Han“, te Općine Zavidovići i UŽ „Krivaja Iskra“ i UŽ „Majska ruža“ Zavidovići, a u sklopu projekta „RAŽ za Radno Aktivne Žene“.

Na ovaj način se doprinijelo unaprjeđenju suradnje između općina i udruženja žena, te je osigurana veća uključenost žena u procese planiranja i izrade strateških dokumenata koji su konkretno vezani za žene.

Projekt implementira Razvojna agencija Žepče iz budžeta projekta „Gender odgovorno budžetiranje u kontekstu reforme budžetskih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine“.

Projekt „RAŽ za Radno Aktivne Žene“ će doprinijeti izgradnji ekonomsko i socijalno dinamičnih zajednica kroz nove alternativne načine ostvarivanja prihoda za žene, putem uspostave kapaciteta za preradu voća i povrća, kao i poboljšati kompetencije članica udruženja u sektoru prerade voća i povrća. Cilj ovog projekta je pokrenuti poslovne inicijative žena, te stvoriti temelje za buduće projekte poboljšanjem i osiguranjem pristupa resursima u ruralnim sredinama.

Vijesti , ,