STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE 2011-2018

3 Avgusta, 2016

Strategija razvoja općine Žepče je ključni planski dokument lokalne politike razvoja kojim se određuju strateški ciljevi i prioriteti dugoročnog održivog društveno-gospodarskog razvoja jedinice lokalne samouprave.

Strategija razvoja općine za razdoblje 2007.-2011. godine usvojena je 20. prosinca 2006. godine. Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja za razdoblje 2007./2008. godine prezentiran je Općinskom vijeću 13. listopada 2009. Vijećnici su jednoglasno usvojili dokument.

Aktivnosti na reviziji Strategije razvoja općine Žepče započele su u lipnju/junu 2009.godine. Revizija Strategije razvoja općine Žepče podrazumijeva usklađivanje postojeće strategije s aktualnim društveno-gospodarskim kretanjima na području općine Žepče, i ZE-DO kantona, imajući u vidu razdoblje koje je prošlo od trenutka donošenja Strategije razvoja općine Žepče, dokumenta koji je obuhvatio period od 2007.-2011.godine.

Razvojna agencija Žepče bila je koordinator i tehnički implementator aktivnosti na izradi Revidirane Strategije razvoja općine Žepče za period 2011. – 2018. godine.

Temeljem članka 23. Statuta općine Žepče i članka 93. Poslovnika o radu općinskog vijeća Žepče/“Službeni glasnik općine Žepče“, broj:4/09/, Općinsko vijeće je na svojoj 23. sjednici održanoj 30.03.2011. godine donijelo STRATEGIJU RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE ZA PERIOD 2011. -2018.

edit_f2 STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE 2011-2018Strategija razvoja općine Žepče 2011-2018

Lokalne strategije, Strateški dokumenti