safEarth – Upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje

7 Januara, 2021

Projekt „Transnational advanced management of land use risk through landslide susceptibility maps design“- u prijevodu „safEarth“ – „Upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje“

Trajanje: 2017. – 2019.

Donator: Delegacija EU u sklopu programa INTERREG IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020.

Uloga RAŽ-a: Partner

Partneri na projektu: HGI – Hrvatski geološki institut iz Zagreba (vodeći aplikant), JU Zavod za geološka istraživanja iz Podgorice i Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet iz Tuzle.

Osnovni cilj projekta je zajednički rad svih projektnih partnera pri rješavanju problema koja klizišta uzrokuju i to putem:

  • izrada karata podložnosti na klizanje (Landslide Susceptibility Maps-LSM) za projektna područja,
  • priprema uputa za karte podložnosti na klizanje,
  • razvoj strategije za implementaciju uputa u zakonodavstvo zemalja partnera,
  • informiranje lokalne i šire zajednice te podizanje svijesti o klizištima kao geohazardnim događajima.

Prema zadanim ciljevima projektne aktivnosti biti će implementirane unutar sljedećih projektnih područja:

  • Hrvatska: Zagrebačka županija, Sisačko-Moslavačka županija, Brodsko-posavska županija
  • Bosna i Hercegovina: općina Prozor-Rama, Brčko Distrikt, općina Tuzla i općina Žepče
  • Crna Gora: općina Tivat

Osim spomenutih aktivnosti u općini Žepče biti će odrađeni i infrastrukturni radovi na sanaciji klizišta.

Trajanje projekta je 30 mjeseci, a ukupan proračun je 974.695,50 EUR, od čega EU financira 85% dok 15% sufinanciraju partneri na projektu.

Više informacija : www.safearth.eu

Provedeni projekti