RAŽ za Radno Aktivne Žene

13 Januara, 2021

RAŽ za Radno Aktivne Žene

Trajanje: 2020.

Donator: Gender Centar FBiH

Uloga RAŽ-a: Implementator

Cilj projekta je doprinijeti izgradnji ekonomsko i socijalno dinamičnih zajednica kroz nove alternativne načine ostvarivanja prihoda za žene u općini Žepče i Zavidovići.

Ciljna grupa: Žene pripadnice marginaliziranih skupina, članice udruženja žena s područja općine Žepče i općine Zavidovići, i domaćice dugotrajno nezaposlene i radno neaktivne žene, žene s nižim kvalifikacijama te socijalno ugrožene žene, koje se bave preradom voća i povrća u kućnim uvjetima.

Provedeni projekti