Projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG)

7 Juna, 2018

„Projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG)“

Trajanje: 2016. -2020.

Donator: Vlada Švicarske a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija.

Uloga RAŽ-a: Koordinator implementacije MEG projekta za Općinu Žepče

MEG je višegodišnji program kroz koji će biti implementirano više pojedinačnih projekata na području općine Žepče u unapređenju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i infrastrukture, kroz dvije komponente: zaštita okoliša i ekonomska komponenta.

U okviru grant šeme poticaja koji se odnose na lokalni ekonomski razvoj, biti će podržana start-up poduzeća i mali poduzetnici, te će se raditi i na poboljšanju kapaciteta lokalnih vlasti, zdravstvenih usluga i čišćem okolišu.

Sredstva će se također usmjeriti u proširenje gradskog vodovoda na šire područje općine, automatizaciju postojećeg prečistača pitke vode te za izgradnju mjesnih vodovoda.

Projekti u provedbi