Projekt „centrikomNET“ predstavljen na međunarodnom virtuelnom sajmu SmAgTech EXPO

18 Novembra, 2021

Razvojna agencija Žepče je na virtualnom sajmu SMAGTechEXO, predstavila projekt „Enhancement of competitiveness of transnational business competence centers and networks – centrikomNET“ koji implementiraju zajedno s partnerima Općina Stari Jankovci (RH), Općinom Tovarnik (RH), Unijom poslodavaca Crne Gore (MNE) i Centrom kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Vinkovci (RH).

Sajam SmAgTech EXPO su zajednički organizirale visokoobrazovne institucije, tehnološki parkovi i poduzeća iz regije, a financiran je sredstvima Europske unije kroz projekt Vitalizing ICT Relevance in Agricultural Learning (VIRAL) iz Erasmus + programa, u periodu od 16.-17.11.2021.godine.

Sajam je obuhvatio sajamski i konferencijski dio koji je bio namijenjen poljoprivrednim poduzećima, predstavnicima javne uprave, IT sektora kao i studentima.

Obzirom da je veći dio aktivnosti Razvojne agencije Žepče u sklopu projekta „centrikomNET“ fokusiran na uspostavu demonstrativno edukativnog polja (DEP) u blizini Centra poslovnih kompetencija i uspostavu pratećih usluga za sektor agrobiznisa, a koje su fokusirane na razvoj i jačanje konkurentnosti ovog sektora, ovaj sajam je bila odlična prilika da se uspostavi suradnja sa obrazovnim i istraživačkim institucijama u svrhu jačanja sektora agrobiznisa, kroz unapređenje proizvodnje usvajanje novih tehnika, tehnologija i digitalizaciju proizvodnje.

DEP će biti uspostavljen na površini od 0,3 ha i sadržavati će voćne vrste koje su najzatupljenije na području općine Žepče i za koje je iskazana potreba za savjetodavnim uslugama od strane poljoprivrednih proizvođača. Sadržavati će ukupno 16 voćnih vrsta sa oko 120 različitih sortimenata. Voćnjak će biti opremljen kompletnom infrastrukturom sa sustavom za navodnjavanje, protugradnim mrežama, antifrost sistemom, agrometerološkim stanicama kao i mehanizaciju i opremu za održavanje.

Novo uspostavljeni DEP će biti na raspolaganju svim akterima iz sektora agrobiznisa. Različite voćne kulture i različit sortiment unutar pojedine voćne vrste koje će biti zasađene na DEP-u će omogućiti zainteresiranima da na oglednom primjeru vide kako agroekološki uvjeti i agrotehničke mjere utiču na uzgoj pojedinih voćnih vrsta i sorti.

U okviru projekta „centrikomNET“ će se uspostaviti dva demonstracijsko edukativna polja, jedno u Republici Hrvatskoj (Općina Stari Jankovci), a drugo u Bosni i Hercegovini (Općina Žepče), u svrhu pružanja infrastrukturne potpore i usluga malim i srednjim poduzećima te lokalnom stanovništvu. Projekt je odobren u okviru drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020, a isti je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije

Virtualni sajam SmAgTech EXPO je bio jedinstvena prilika za okupljanje, razmjenu znanja i iskustava, te ostvarivanje kontakata za buduću suradnju. Na sajmu su učestvovali kao predavači ili izlagači predstavnici većeg broja zemalja: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Slovenije, Rumunije, Nizozemske, Italije, Češke Republike, SAD, Turske i Kine.

Vijesti , ,