Povećanje razvojnih potencijala kroz uvođenje instrumenata koji potiču poduzetništvo, međuopćinsku suradnju i nova ulaganja

7 Januara, 2021

Projekt „Povećanje razvojnih potencijala kroz uvođenje instrumenata koji potiču poduzetništvo, međuopćinsku suradnju i nova ulaganja“

Trajanje: 2017.-2018.

Donator: EU ProLocal program, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Uloga RAŽ-a: Vodeći aplikant

Partneri na projektu: Općina Gračanica

Cilj projekta je pridonijeti većem sudjelovanju lokalnih zajednica/općina u sprječavanju odljeva mozgova iz BiH, stvaranjem uvjeta za veći aktivizam mladih i (samo)zapošljavanje kroz poticanje poduzetništva, te poticanje i stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za privlačenje investicija i pozitivne slike o mogućnosti ulaganja na ove prostore.

Provedeni projekti