Obuke u sklopu projekta „RAŽ za radno aktivne žene”

21 Decembra, 2020

U sklopu projekta „RAŽ za Radno Aktivne Žene“ u periodu od 07. – 18.12.2020. godine, održan je ciklus obuka na temu „Standardizacije proizvodnje, uvođenje standarda i receptura u proizvodnji prerađevina od voća i povrća” za članice udruženja žena iz općina Žepče i Zavidovići.

Obukama su prisustvovale članice Udruženje žena „Majska ruža“ i Udruženje žena „Krivaja iskra“ iz Zavidovića, te članice „Udruženje žena Begov Han“ i „Udruge žena PRVA“ iz Žepča.

Obuku je proveo Davor Lalić mr. poljoprivrede, a obukom su obuhvaćene oblasti važnosti standardizacije proizvodnje, standardi u poljoprivredno – prehrambenoj industriji koji su najzastupljeniji u EU i U BiH, te teme zašite geografskog porijekla proizvoda.

Pored nabavljene opreme za preradu voća i povrća, korisnicama projekta su osigurane adekvatne obuke koje će doprinijeti unapređenju proizvodnje prerađevina. Model koji smo primijenili nastavit ćemo da razvijamo i multipliciramo i na ostale sredine u okruženju jer vjerujemo da je razvoj ruralnih područja kroz jačanje udruženja žena ključan za cjelokupan ekonomski razvoj zajednice“, kazala je Gabrijela Nedić koordinatorica projekta.

Radionice su provedene u sklopu projekta „RAŽ za Radno Aktivne Žene“ kojeg implementira Razvojna agencija Žepče iz proračuna projekta „Gender odgovorno budžetiranje u kontekstu reforme budžetskih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine“.

Vijesti , ,