Lokalni integrirani razvoj UNDP

7 Januara, 2020

„Lokalni integrirani razvoj – LID projekt UNDP-a“

Trajanje: 2016.-2018.

Donator: UNDP u BiH

Uloga RAŽ-a: Koordinator za Općinu Žepče

UNDP u BiH implementira LID projekt u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnim ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu RS i dva udruženja općina i gradova u FBiH i RS-u. Od projekta “Lokalni integrirani razvoj”  korist će imati oko 100.000 građana u Bosni i Hercegovini. Podrška će biti osigurana u održivom socio-ekonomskom razvoju, razvoju lokalne infrastrukture i usluga, posebno u područjima pogođenim poplavama iz 2014. kao i lokalnim zajednicama sa velikim brojem izbjeglica i interno raseljenih lica.

Provedeni projekti