Projekti

5 Avgusta, 2016

Stare vrijednosti za novu budućnost

Naziv projekta: Stare vrijednosti za novu budućnost Implementator projekta: Udruženje „Spori turizam“ Žepče Projekt je podržan sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije III-LOD III“ kojeg financira Europska unija iz sredstava Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od dva miliona eura. Ciljna skupina projekta 35 osoba nastanjenih na ruralnom području općine Žepče koje se bave izradim rukotvorina, […]

Projekti, Turizam
5 Avgusta, 2016

Got cheese?

Naziv projekta: „Got cheese?“ Implementator projekta: Udruženje „Spori turizam“ Žepče Projekt je podržan od strane Ambasade SAD-a u Sarajevu kroz program Women’s Empowerment Ciljna skupina projekta bili su 10 nezaposlenih žena sa područja općine Žepče koje se bave proizvodnjom tradicionalnih sireva. Projekt je implementiran od 06.2013. – 07.2014. Stručnu pomoć u procesu pripreme/izrade/implementacije projekta pružila je Razvojna agencija Žepče.

Projekti, Turizam
5 Avgusta, 2016

Slow Tourism: Promoting sustainable and responsible tourism in Bosnia and Herzegovina

Trajanje: 2011. – 2012. Donator: CEI (Centralno – Europska Inicijativa): Know- How Uloga: Partner Cilj: Prijenos znanja, iskustva i dobre prakse o promicanju održivog i odgovornog turizma, uključujući domaće i strane turiste, lokalna turistička i ugostiteljska poduzeća, turoperatore-putničke agencije, lokalno stanovništvo i vlasti u cilju promicanja koncepta sporog turizma i zaštite prirodnih i kulturnih resursa. Projekt je doprinjeo kvalitetnoj […]

Projekti, Turizam