Projekti

16 Juna, 2016

KONKURENTNOST JAGODIČASTOG VOĆA

Projekt „ Jačanje lanca jagodičastog voća u BEAR regiji ProLocal ( Žepče-Tešanj-Teslić) realiziran je u periodu od 2014.-2015. godine , od strane Razvojna agencije Žepče i donatorskim sredstvima Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Cilj projekta je bio : Razvoj lanaca vrijednosti u sektoru jagodičastog voća koji će poljoprivredno tržište učiniti učinkovitijim u prevladavanju […]

Poljoprivreda, Projekti
16 Juna, 2016

PROIZVODNJA KRASTAVACA KORNIŠONA

Uzgoj krastavaca kornišona na području općine Žepče započeo je 2013. godine. Projektom koordinira Razvojna agencija Žepče dok se firma „Agrona“ d.o.o. bavi organizacijom, otkupom i preradom kornišona. U suradnji sa firmama „ Brams“ d.o.o i „Voćar-Promet“ d.o.o. Kalesija započela je zajednička poslovna suradnja kako bi ojačali proizvodnju i otkup kornišona. Uzgajivači kornišona kroz projekt imaju […]

Poljoprivreda, Projekti