Završene obuke u kompaniji „SAGA“ d.o.o. Žepče

26 Jula, 2021

U kompaniji „SAGA“ d.o.o. Žepče završene su obuke za CNC programera, CNC operatera i sušioca u drvnom sektoru koje je pohađalo 13 polaznika. Ovaj ciklus obuka se provodio u okviru projekta „Poboljšanje konkurentnosti biznisa kroz jačanje radne snage“ kojeg financira USAID a implementira IESC u suradnji sa ENOVA, a za općinu Žepče provodi Razvojna agencija Žepče.

Obuku za CNC programera je pohađalo 3 polaznika, CNC operatera 6 polaznika, a obuku za sušioca 4 polaznika.

Obuka za CNC programera je trajala ukupno 120 sati (do 16.07.2021. godine), a obuku je provodila  Rezbarija “Kruško“ iz Tešnja. Obuka za CNC operatera je trajala 160 sati (do 21.07.2021. godine), provodila ju je kompanija „STEELMONT“ d.o.o. Brčko, a obuka za sušioca je trajala 120 sati (do 23.07.2021. godine) i provodila ju je kompanija D.K. S.R.L iz Italije.

Fokus obuke za CNC programera je na izradi jednostavnijih tehničkih crteža i skica, radu na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima, podešavanju, održavanju i popravci kao i osnovnoj obuci za korištenje programom za simulaciju koji služi za programiranje CNC stroja i izvođenje 3D simulacija obrade.

Fokus obuke za CNC operatera je na izradi jednostavnijih tehničkih crteža i skica, radu na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima, podešavanju, održavanju i popravci kao i osnovnoj obuci za korištenje programom za simulaciju koji služi za programiranje CNC stroja i izvođenje 3D simulacija obrade.

Fokus obuke za sušioca je na usvajanju potrebnih znanja iz oblasti organizacije proizvodnje i rada sušare, vođenja i kontrole procesa sušenja ii parenja drveta, provedbu procesa kemijske zaštite drveta, utvrđivanje rokova za isporuku proizvoda te pripremu, izradu i obraduje tehničke dokumentacije vezane uz rad sušara za potrebe proizvodnje.

Od ukupno 13 polaznika ovih obuka 5 najuspješnijih je zaposleno u samoj kompaniji.

Vijesti , , ,