U poduzeću Jifeng Automotive Interior BH u tijeku obuka za šivače

12 Oktobra, 2021

WHAM_RAZ-1024x161 U poduzeću Jifeng Automotive Interior BH u tijeku obuka za šivače

U okviru projekta  “New skills for new employment opportunities” (Nove vještine za nove mogućnosti zapošljavanja) koga financira USAID a implementira IESC u suradnji sa ENOVA, a provodi Razvojna agencija Žepče, trenutno je u fazi implementacija obuke za šivače.

Obuka je započela u ponedjeljak 20.09.2021. u pogonu poduzeća Jifeng Automotive Interior BH d.o.o. Žepče.

Obuke se održavaju 6 puta tjedno u trajanju od 8 sati po terminu (teoretski i praktični dio), ukupno 372 sata do 12.11.2021. godine. Da bi polaznici obuke stekli nove vještine angažirano je šest predavača.

Fokus obuke bit će na upoznavanju organizacije i tehnologije proizvodnje, karakteristikama proizvodnje tekstila za autoindustriju, upoznavanju sa strojnim parkom, materijalima i tehnikama manipulacije te osnovama zaštite na radu i operacijama kontrole, pakiranje i označavanje gotovih proizvoda. Praktični rad odvijat će se na strojevima prilagođenim za obradu i montažu kože, poliuretana i sličnih grubih tekstilnih materijala, obuku svih vrsta šavova, izradu šavova, kao i rad na specijaliziranim strojevima za izradu rupa i završnih proizvoda.

Nakon uspješne provedbe obuke, najmanje 30 kandidata dobit će priliku za novo zaposlenje u kompaniji Jifeng Automotive Interior BH d.o.o. Žepče.

Vijesti , ,