27 Jula, 2018

U srijedu, 25.07.2018. godine, svečano su potpisani ugovori sa korisnicima sredstva Programa poticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Općini Žepče u suradnji sa MEG projektom.

Potpisivanju Ugovora nazočili su: Općinski načelnik Mato Zovko, pomoćnik Načelnika za gospodarstvo i financije Namik Malićbegović, direktorica RAŽ-a Branka Janko, korisnici i mediji.

Korisnike je, ispred Općine Žepče pozdravio pomoćnik Načelnika za gospodarstvo i financije Namik Malićbegović koji je istakao da je Program ekonomskog razvoja i zapošljavanja u Općini Žepče inicijativa Općine Žepče koja je realizirana u suradnji sa MEG projektom koji implementira UNDP a podržava i financira Vlada Švicarske. Naglašava da je Program kreirala Razvojna agencija Žepče uz konsultacije sa Službom za gospodarstvo i financije te  LEF-om a formirana je posebna radna grupa od predstavnika privatnog sektora koji su, na osnovu statističkih pokazatelja gospodarstva, izraženih potreba privatnog sektora dali preporuke  za plasiranje grant sredstava.

Direktorica RAŽ-a Branka Janko, koordinator MEG projekta za Općinu Žepče naglasila je da će tokom perioda implementacije projekata RAŽ komunicirati sa korisnicima, pratiti efekte poticaja te da je na raspolaganju za svaki vid podrške u cilju kvalitetne implementacije Programa poticaja na Općini Žepče.

Korisnike je također pozdravio i Općinski načelnik Mato Zovko koji je istakao da je Općina Žepče u proteklih 5 godina implementirala program poticaja za samozapošljavanje te ističe da je zadovoljan da je u suradnji sa UNDP-om kreirana grant šema koja je omogućila većem broju subjekata da budu podržani u registraciji odnosno obavljanju svoje djelatnosti.

Ugovori su potpisani sa 15 korisnika među kojima je 5 osoba koje prvi put registriraju obrt, 4 novoosnovana subjekta koja će biti podržana pri nabavci nove opreme i repromaterijala za obavljanje osnovne djelatnosti, 5 proizvodnih poduzeća podržanih pri obuci i zapošljavanju novih radnika dok je jedna firma podržana u promociji svojih proizvoda odlaskom na sajam.

Vrijednost Programa poticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Općini Žepče u suradnji sa MEG projektom iznosi 80.000,00 KM od čega Vlada Švicarske sudjeluje sa 40.000,00 a Općina Žepče sa 40.000,00 KM. Za grant liniju samozapošljavanja izdvojeno je ukupno 15.000,00 KM, za grant liniju podrške novoosnovanim subjektima pri jačanju proizvodnih kapaciteta izdvojeno je 20.000,00, za nastup na sajmovima izdvojeno je 5.000,00 dok je za podršku obuci i zapošljavanju izdvojeno 40.000,00 KM.

Program poticaja će rezultirati registracijom novih subjekta, povećanju investicija u proizvodnim procesima, promociji lokalne privrede te novim radnim mjestima.

MEG, Vijesti , ,