RAŽ I WMTA Banja Luka potpisali memorandum o suradnji

24 Maja, 2021

Direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko i Zoran Vuković, direktor Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka potpisali su zajednički memorandum o suradnji u oblasti neformalnog obrazovanja, razmjene znanja i iskustava te implementacije zajedničkih projekata.

Potpisivanje memoranduma o suradnji organizirano je u Banja Luci, u sjedištu Ustanove WMTA Banja Luka kojom prilikom se razgovaralo i o konkretnim aktivnostima u oblasti razvoja drvnog, metalnog i IT sektora u BiH. Predstavnici Razvojne agencije Žepče obišli su prostorije Trening centra  CEPOD (CEPOD – Centar za Praktične Obuke Drvopreradjivača) u Poslovnoj zoni Ramići gdje se provode praktične obuke odraslih i praktična nastava studenata i učenika u drvnom i metalskom sektoru.

Ustanova WMTA je 2018. godine inicirala i osnovala CEPOD umrežavanjem partnera iz privatnog i javnog sektora i to u partnerstvu sa: Institutom za šumarstvo i preradu drveta Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Klasterom DRVO Banja Luka uz podršku Razvojne agencije CIDEA i Grad Banja Luka za potrebe domaćih poduzeća iz regije.

Predstavnici Razvojne agencije Žepče takodje su obišli nove prostorije Ustanove WMTA u naselju Borik Banja Luka, a koje će biti aktivne od 01.06.2021 gdje se uspostavlja DIGITAL INNOVATION 3D HUB (DIG INN 3D HUB) kao HUB za digitalnu transformaciju preduzeća, edukacije iz povezanih sektora (drvo, metal, IT, 3D modeling) za podršku u razvoju MSP-a kao i razvoj proizvoda/projekata.

Prema riječima direktora Vukovića, kreirano je do sada preko 20 razvijenih formalnih i neformalnih programa obuke prema zahtjevima poduzeća ali i drugih zainteresiranih strana. Početak aktivnosti i rada današnje Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA započelo je 2005. godine sa obukama koje su se provodile po principu “in house”, a 2011. godine ustanova prerasta u Trening centar WMTA (Wood Metal Technical Academy) u okviru kojeg se provode praktične i verificirane obuke nezaposlenih osoba, i budućih radnika u metalskom i drvnom sektoru. WMTA se 2015. godine preregistrovala u Ustanovu za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka kako radi i danas.

Direktorica Janko upoznala je predstavnike Ustanove WMTA za sadašnjim programima obuke koji se provode u Centru poslovnih kompetencija Žepče koji je osnovan prije tri godine kao poslovna jedinica RAŽ-a. Do sada je provedeno na desetke obuka koje su kreirane na osnovu iskazane potrebe domaćih kompanija a u kojima su sudjelovali zaposlenici kompanije i nezaposlene osobe. Većina obučenih je zaposlena u lokalnim poduzećima, a neki od polaznika su i sami postali poduzetnici koji su stečena znanja i vještine iskoristili za vlastiti posao. Svrha rada Centra poslovnih kompetencija Žepče jeste da se nova znanja i vještine kao i nove tehnologije primjene u sadašnjem radu bh. kompanija kako bi se dostigao zavidan stupanj njihove konkurentnosti na tržištima na koja planiraju da nastupe.

„Važan segment je digitalizacija procesa proizvodnje koja će ubrzati proizvodnju, skratiti vrijeme i smanjiti troškove ali i nadomjestiti nedostajuću radnu snagu, kazala je Janko, koja se zahvalila Ustanovi za stručno obrazovanje WMTA Banja Luka na susretljivosti i spremnosti da zajednički doprinesu razvoju drvnog, metalnog i IT sektora u BiH.

Obje institucije, RAŽ i WMTA su i društveno odgovorne s obzirom da svoj rad usmjeravaju i za osobe sa invaliditetom i kroz posebno osmišljene obuke pomažu u njihovoj bržoj integraciji u društvo. U okviru projekta koji provodi RAŽ uz podršku Market Makersa, Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka  ponudila je besplatne obuke za 15 polaznika iz kategorije osobe sa invaliditetom iz područja rada u CAD/CAM softweru CORPUS za projektiranje i dizajniranje namještaja.

Vijesti , , ,