Rast zaJedno sa dijasporom

13 Januara, 2021

Rast zaJedno sa dijasporom

Trajanje: 2018. -2019.

Uloga RAŽ-a: Implementator

Donator: Vlada Švicarske, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice (MLJPI), u suradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije u BiH (IOM). Projekt je odobren u sklopu projekta „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini (BiH): Projekt Dijaspora za razvoj (D4D).

Cilj projekta je doprinijeti uspješnoj realizaciji prioritetnih razvojnih projekata u suradnji sa dijasporom, stavljajući potencijal dijaspore u funkciju lokalnog razvoja u svrhu doprinosa boljem kvalitetu života u općini Žepče, te pokrenuti prijenos znanja i vještina iz dijaspore u cilju otvaranja novih radnih mjesta, i uspostaviti održive mehanizme poslovne suradnje dijaspore sa lokalnim poduzetnicima kao i uvesti nove javne usluge za potrebe dijaspore.

Provedeni projekti ,