7 Avgusta, 2017

Općina Žepče jedna je od pet općina koja provodi projekat pod nazivom „Javni radovi: Za zajednicu radi, za obitelj zaradi“ putem kojeg je zaposlena 31 osoba. Financijsku podršku projektu pružio je Razvojni program UN-a, uz financijsku potporu EU, i Općine Žepče.

iječ je o projektu za sudjelovanje u aktivnostima programa podrške zapošljavanju kroz javne radove za dugoročno nezaposlene osobe i socijalno ugrožene kategorije stanovništva koji implementira Općina Žepče uz podršku Projekta „Lokalni integrirani razvoj“.

Na poslovima uređenja cvjetnjaka i pješačkih staza angažirano je 6 žena dok je na ostalim radovima uređenja vodnih i putnih kanala,  sječi šiblja i raslinja angažirano 25 muškaraca. Nadzor nad izvođenjem radova povjeren je Javnom poduzeću Komunalno Žepče koje je zaduženo za  uređenje i čišćenje, i odvoz smeća sa  gradskih površina i prigradskih naselja.

Očekuje se da će se u naredni četiri i pol mjeseci koliko su angažirani radnici, urediti lokalni putevi i putni kanali u mjesnim zajednicama koje su pretrpjele štete od poplava i klizišta u 2014. godini i uspješno očistiti obale rijeka u gradskom i prigradskom području. Također se planira čišćenje i saniranje divljih deponija kao i ozelenjivanje javnih površina.

Općina Žepče ovaj projekt realizira skupa s partnerima – UNDP-om, Razvojnom agencijom Žepče, Službom za zapošljavanje općine Žepče, Javnim poduzećem „Komunalno“ d.o.o. Žepče  i Centrom za socijalni rad Žepče.

Osim općine Žepče projekte javnih radova provode i općine: Orašje, Goražde, Srebrenik, i  Foča.

LID projekt, Vijesti ,