Program podrške marginaliziranim grupama (PPMG)

13 Januara, 2021

Program podrške marginaliziranim grupama (PPMG)

Trajanje: 2019.-2020.

Uloga RAŽ-a: Koordinator za Općinu Žepče

Program podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG) financira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a provodi ga Institut za razvoj mladih KULT.

Cilj ovog programa je pružiti podršku razvoju mikro, malih i srednjih poduzeća kao i seoskih domaćinstava žena žrtava nasilja, samohranih majki, nezaposlenih mladih žena mlađih od 35 godina, žena s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, te žena koje su neki drugi način marginalizirane, doprinoseći konkurentnosti lokalnih ekonomija i stvaranju mogućnosti za zapošljavanje teško zapošljivih kategorija.

Projekti u provedbi , ,