Prijavi se na obuku za rad u sektoru tekstilne industrije

8 Septembra, 2021

Povećanje nivoa znanja, kompetencija i vještina zaposlenih i nezaposlenih osoba, a sve u cilju poboljšanja mogućnosti zapošljavanja i konkurentnosti biznisa stalna je potreba u današnjem vrlo dinamičnom poslovnom okruženju.

Ukoliko se želite obučiti za rad na poslovima u sektoru tekstilne industrije ovo je prava prilika za Vas.

Razvojna agencija Žepče organizira:

  1. Obuku za šivače HTZ opreme
  • Obuka traje 352 sata,
  • Vremenski rok provedbe obuke: dva mjeseca s početkom od 20.09.2021.
  • Organizacija obuke: 6 puta tjedno u trajanju od 8h po terminu, uz moguće korekcije u, dogovoru sa polaznicima i predavačima,
  • Lokacija izvođenja obuke: Proizvodni pogon poduzeća Elchy Tex d.o.o. Žepče,
  • Broj polaznika: 24 nezaposlene osobe.

Obuke su BESPLATNE za sve polaznike

Organizator obuke (Razvojna agencija Žepče) neće snositi nikakve dodatne troškove polaznika obuke (kao što su troškova prijevoza, ishrane i slične troškove), osim troškova same obuke.

Za sve obuke polaznici koji redovito budu prisutni na  istim  dobit će certifikat o stečenom znanju.

Deset polaznika koji steknu najbolje vještine dobiti će priliku da se zaposle u poduzeću Elchy Tex d.o.o. Žepče.

Prijavni obrazac možete pronaći OVDJE.

Popunjen prijavni obrazac se šalje na mail: razepce@gmail.com sa subjektom mail-a: Prijava na javni poziv za obuke RAŽ ili direktno na adresu Razvojne agencije Žepče Ulica Prva bb.

Rok za prijavu na Javni poziv je do srijede 15.09.2021. do 14 h

Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na web stranici Razvojne Agencije Žepče.

Odabrani kandidati bit će telefonski obavješteni o rezultatima javnog poziva.

Ovaj ciklus obuke se realizira uz potporu USAID-a (Američke agencije za međunarodni razvoj) kroz projekt WHAM (Workforce and Higher Access to Markets Activity) kojeg u Bosni i Hercegovini implementira IESC i ENOVA.

Kandidati se mogu prijaviti za jedan ili više modula, ali će imati mogućnost prisustvovati samo na jednom modulu. Raspored prijavljenih kandidata će se izvršiti sukladno pristiglim prijavama i dostupnim brojem mjesta u grupi za svaku obuku. Ako pojedini kandidat zbog popunjenosti mjesta u grupi za obuku za koju je iskazao interes istu ne bude mogao pohađati bit će mu ponuđeno da pohađa drugu raspoloživu obuku.

Napomena: prijavom na ovaj konkurs dajete svoju suglasnost za objavu i korištenje rezultata ovog Javnog poziva.

Javni pozivi , , ,