Poziv za iskazivanje interesa upućen nezaposlenim osobama za prijavu na obuke

20 Maja, 2022

Razvojna agencija Žepče, u sklopu Centra poslovnih kompetencija u narednom periodu/ u toku godine planira organizirati dva modula obuka za mlade nezaposlene osobe od 18 do 35 godina  i žene svih dobnih skupina s područja općina Žepče, Maglaj, Usora, Zavidovići a koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje, a sve s ciljem unaprijeđena njihovih poslovnih kompetencija.

Obuke:

  1. Grafički dizajn
  2. Programiranje web aplikacija

Stoga ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane osobe koje žele usvojiti nove vještine proširiti svoje poslovne kompetencije i obogatiti svoju biografiju valjanim certifikatom, da se prijave na javni poziv.

Ograničen je broj prijava po obuci.

Ukupan broj polaznika ponuđenih obuka  je 20 nezaposlenih osoba, 10 po obuci.

Kandidati se mogu prijaviti za jedan ili više modula. Ako pojedini kandidat zbog popunjenosti mjesta u grupi za obuku za koju je iskazao interes istu ne bude mogao pohađati bit će mu ponuđeno da pohađa drugu ukoliko je ista raspoloživa.

Obuke će se provoditi kombinirano on line obuka i obuka u učionici u sklopu 4 mjeseca.

Za sve obuke polaznici koji polože završni ispit dobit će potvrdu o stečenom znanju.

Način prijave:

Prijavni obrazac možete popuniti OVDJE

Svoje prijave možete dostaviti i  putem e-mal: razepce@gmail.com ili na tel : 032/  880-273

Rok za prijavu:

Rok za prijavu na Javni poziv je do 31.05.2022. do 14 h.

Javni pozivi , ,