Poziv za dostavu projektnih prijedloga -WHAM

19 Marta, 2021

Projekt razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima (WHAM) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID-a) poziva sve zainteresirane i kvalificirane organizacije da dostave svoje projektne prijedloge za podršku putem bespovratnih sredstava kako je detaljnije navedeno u nastavku.

Datum izdavanja: 17.03.2021.
Datum zatvaranja: 14.04.2021. (do 18:00 sati po lokalnom vremenu)
Ukupni iznos potencijalnih dodijeljenih sredstava: USD 350.000
Procijenjeni broj dodijeljenih ugovora: 10
Maksimalni iznos po ugovoru: USD 70.000

WHAM je objavio javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za podršku trening centrima koji rade obuku malih i srednjih poduzeća iz sektora metala, drveta, tekstila/obuće ili IKT-a orijentiranih prema proširenju proizvodnih kapaciteta, dostizanju novih tržišta i otvaranja novih radnih mjesta.

Objavljeni javni poziv je fokusiran na osposobljavanje radne snage.

Za preuzimanje kompletne dokumentacije posjetite web stranicu http://www.whambih.org/.

WHAM tim također organizira Microsoft Teams webinare za prezentaciju javnog poziva u sljedećim terminima:

  1. Srijeda 24.3.2021 u 14 sati
  2. Srijeda 31.3.2021 u 14 sati

Ukoliko ste zainteresirani za apliciranje na ovaj javni poziv, želite suradnju sa Razvojnom agencijom Žepče na ovom projektu ili trebate više informacija, možete nas kontaktirati na e-mail razepce@gmail.com ili na broj telefona 032 880 273.

Javni pozivi , , ,