Tag Archives: ministarstvo za privredu

13 Septembra, 2021

Javni pozivi Ministarstva za privredu ZDK za dodjelu subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima

Dana 13.09.2021. godine Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa Programom razvoja male privrede Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2024. godina, je objavilo javne pozive za dodjelu sredstava po Programu utroška budžetskih sredstava u 2021. godini (subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima). Sredstva za ovu namjenu planirana su Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, („Službene novine […]

Javni pozivi