Tag Archives: kredit

31 Maja, 2021

Javni poziv za kandidiranje programa utroška sredstava trajnog revolving fonda – FMERI

Cilj Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu, je stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja, kao i poboljšanje okvirnih uvjeta za poslovanje u svim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine. Pravo učešća na Javnom pozivu imaju privredna društva […]

Javni pozivi
31 Maja, 2021

Kreditno-jamstveni fond za MSP, obrte i ostale samostalne gospodarske djelatnosti

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje Javni poziv za kreditno-jamstveni programa za mikro, mala i srednja poduzeća, obrte i ostale samostalne gospodarske djelatnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine. Cilj programa je pružanje podrške pokretanju novih poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih mikro, malih i srednjih poduzeća, obrta i ostale samostalne gospodarske  djelatnosti, povećanju […]

Javni pozivi
20 Septembra, 2016

FMERI – poziv za kandidiranje programa utroška sredstava trajnog revolving fonda

Na osnovu člana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (“Službene novine Federacije BiH”, br. 19/03, 38/05, 2/06 i 8/06), odredaba Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu, („Službene […]

Javni pozivi