Općinu Žepče posjetili eksterni revizori MEG projekta

6 Jula, 2019

U srijedu, 03.07.2019. godine, Općinu Žepče je posjetila eksterna revizija Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja – MEG, koga implementira UNDP u BiH, a financira Vlada Švicarske.

Cilj revizije je identifikacija prednosti i nedostataka I faze projekta te prijedlozi za drugu  fazu koja će trajati naredne četiri godine.

Općinski načelnik Mato Zovko je u ime Općine Žepče izrazio interes za daljnjom suradnjom na MEG projektu, te interes za dijeljenje svojih iskustava s novim općinama koje će se tek uključiti u projekt, a sve s ciljem kako bi se pozitivni efekti koje je projekt proizveo multiplicirali i kroz drugu fazu.

Uz općinskog načelnika, sastanku s revizorima su prisustvovali: predsjedavajući OV Žepče Muhamed Jusufović, pomoćnik općinskog načelnika za gospodarstvo i financije Namik Malićbegović, direktor JP „Komunalno“ Žepče Mirko Šumić, direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko te stručna suradnica u RAŽ Berina Grahić-Mudželet.

Eksternu reviziju su implementirali međunarodni konzultanti g. Matthias Witt i gđa. Anna Buchmann, kao međunarodni konzultanti, te Admir Vranić, kao lokalni konzultant. Prema riječima konzultanta, Općina Žepče je primjer dobre prakse u oblasti upravljanja razvojem što je rezultat timskog rada.

MEG, Vijesti ,