Općina Žepče – primjer dobre prakse u procesu planiranja, praćenja i izvještavanja JLS

9 Jula, 2019

U Bijeljini, 04.07. i 05.07.2019. godine održana je konferencija MEG Projekta „Planiranje, praćenje i izvještavanje u jedinicama lokalne samouprave“. Cilj konferencije je dodatno unaprjeđenje procesa planiranja, praćenja i izvještavanja u partnerskim jedinicama lokalne samouprave. Također, konferencija je imala za cilj da dodatno unaprijedi ove procese u općinama kroz prezentiranje pozitivnih primjera u partnerskim općinama.  

Na konferenciji se predstavila Općina Žepče kao primjer dobre prakse u učešću građana u procesima planiranja, praćenja i izvještavanja te komunikaciji sa građanima i privatnim sektorom.

Najbolje prakse u ime Općine Žepče predstavio je Dragan Janko, općinski vijećnik. Također, na konferenciji su aktivno učešće uzeli i Predsjedavajući OV Žepče Muhamed Jusufović i predsjednik MZ Zenički put i općinski vijećnik Alija Kahriman koji su, predstavili nove mehanizme učešća građana u radu javne uprave kroz osiguranje novih komunikacionih mehanizama.

Inače, MEG projekt implementira UNDP a financira Vlada Švicarske. Aktivnosti MEG projekta u prvoj fazi implementiraju se u 18 općina u BiH.

MEG, Vijesti ,